ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

13 października świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował akademię , na którą przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, oraz uczniowie. Po zakończeniu części artystycznej p. Katarzyna Niedźwiecka - dyrektor szkoły, złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom. Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły ręcznie robione kartki z życzeniami oraz kwiaty.

Początek strony