ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Udział w Turnieju wzięła młodzież z trzech zielonogórskich gimnazjów. Celem konkursu było propagowanie i poszerzanie wiedzy o motoryzacji wśród młodzieży a co za tym idzie, również możliwościami kształcenia w tym kierunku w naszej placówce. Gospodarzami wydarzenia byli uczniowie klasy mechanicznej 3B pod kierunkiem p. Krzysztofa Uhmana – nauczyciela zawodu. Do udziału w Turnieju zaprosiliśmy całą klasę. Do konkursu przystąpiły drużyny składające się z dwóch zawodników. Pozostali uczniowie w międzyczasie słuchali  wykładu p. Barbary Hołołub o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, następnie uczestniczyli w pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez p. Łukasza Frączkiewicza – ratownika medycznego, nauczyciela naszej szkoły. Jury podkreśliło wysoki poziom wiedzy zawodników.

Turniej Motoryzacyjny wygrała drużyna z Gimnazjum w Świdnicy, II miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze, III miejsce przypadło Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze.  

Organizatorzy Mirosława Sobecka, Małgorzata Mejza i Krzysztof Uhman, gratulują i dziękują wszystkim uczestnikom za udział, zapraszając za rok.

Początek strony