ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

23 lutego 2017 r. W tegorocznym Festiwalu, którego hasłem przewodnim było Razem przeciw przemocy, udział wzięło 128 osób z całego województwa, swoją ofertę przedstawiło 9 organizacji pomocowych.

Wykłady dla profesjonalistów pracujących z rodzinami  prowadziły panie: Monika Olejnik  - sędzia karny Sąd Rejonowy Zielona Góra (Zatrzymać przemoc – z perspektywy prawa karnego)oraz  - dr Joanna Dec-Pietrowska Uniwersytet Zielonogórski, Towarzystwo Rozwoju Rodziny (Przemoc seksualna wobec dzieci – wyzwania dla profilaktyki). Warsztaty - dla osób pracujących z rodzinami prowadziły: Bożena Filipowska, Romualda Dajksler Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; dr Joanna Dec-Pietrowska Uniwersytet Zielonogórski; Dorota Hajewska –Kycia kurator zawodowy, Sąd Rejonowy Zielona Góra. Uczestnictwo było bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Organizator Towarzystwo Rozwoju Rodziny we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych PBO Sp. z o. o. Koordynatorem Festiwalu była Małgorzata Mejza z TRR,  pedagog naszej szkoły. 

Początek strony