ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Kolejny już rok bierzemy udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół – ZBIERAJ BATERIE!

Program poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca uczestników do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Dziękujemy za duże wsparcie Adrianowi Kurko, Karolowi Jabłońskiemu z 1a, Krzysztofowi Sowińskiemu 1tb, Jakubowi Królowi, Krzysztofowi Bujdzie z 2a, Klaudii Skowrońskiej z 4 ta- to dzięki Wam uzbieraliśmy ponad 32 kg! Opiekunem programu w naszej szkole jest p. Anna Piechnik – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Początek strony