ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W dniu 25 maja br. gościliśmy w naszej szkole i w internacie uczestników XXV-tych Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy. Był to etap okręgowy zorganizowany przez Lubuski Oddział PCK w Zielonej Górze. W zawodach uczestniczyło ok. 150 osób, w drużynach reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zwycięzcami kategorii ponadgimnazjalnej zostali uczniowie ZSB, którzy będą reprezentować nasze województwo na szczeblu centralnym.

Wszystkich serdecznie gratulujemy.

Początek strony