ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Egzaminy poprawkowe odbędą się 30 sierpnia 2017 o godzinie 9.00

Początek strony