ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Z nową energią, wypoczęci po wakacjach, wkroczyliśmy w kolejny rok szkolny.  Na uroczystym apelu p. dyrektor mgr inż. Katarzyna Niedźwiecka, powitała wszystkich zebranych i  przedstawiła nowych nauczycieli. Miłym akcentem było wręczenie wyróżnień za różne osiągnięcia. „Złotymi sowami” nagrodzeni zostali uczniowie, którzy najlepiej zdali egzaminy zawodowe w ubiegłym roku. Wręczono stypendium Dyrektora Szkoły dla najlepszego ucznia. Również uczniowie uczestniczący w stażach zawodowych  w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra”, zostali uhonorowani przez swojego pracodawcę, czyli PBO Sp. z o.o., nagrodami finansowymi dla wyróżniających się w pracy.  Apel zakończyła p. dyrektor życząc wszystkim udanego roku i dużo zapału do nauki i pracy.

 

Początek strony