ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W dniu 26.09.17r. odbyło się w szkolenie w ramach programu „Usuwanie materiałów zawierających azbest”, przeprowadzone przez pracowników Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic. Zajęcia obejmowały wykłady teoretyczne, warsztaty, zajęcia praktyczne. Uczestniczyli w nich uczniowie III i IV klas technik budownictwa. Uczniowie otrzymali dostęp do materiałów dydaktycznych, drobny poczęstunek oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dziękujemy za współpracę.

Początek strony