ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

2 października, zgodnie z mottem konkursu będącym cytatem z Wisławy Szymborskiej "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła", bawiliśmy się w odgadywanie tytułów książek, po wysłuchaniu ich fragmentów. W konkursie uczestniczyły trzyosobowe drużyny z 7 klas. Miedzy poszczególnymi rundami uczestnicy i publiczność odpowiadała na pytania quizu literackiego. Zwycięstwo należało do klasy II Ta, drugie miejsce zajęła klasa II B, trzecie miejsce przypadło klasie IV Ta. Zwycięskie drużyny nagrodzone zostały książkami i dyplomami, wszyscy otrzymali zakładki do książek. Fragmenty powieści czytała Gabrysia Ślecka z kl. II Ta. Konkurs przygotowany  przez polonistkę  Jolantę Wiśniewską i bibliotekarkę  Mirosławę Sobecką był kolejnym wydarzeniem wpisującym się w obchodzony w październiku Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Początek strony