ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

18 października

W spotkaniu z tej okazji poprowadzonym przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji podinsp. Wiolettę Sokołowską-Domagałę i mł. asp. Adriana Ciołka, udział wzięły klasy 1A, 2A i 3B. Policjanci opowiedzieli o trudnej walce z haniebnym procederem, jakim jest handel ludźmi. Poruszono wiele zagadneń, również te związane z cyberprzemocą i bezpieczeństwem w internecie. Mowa była również o odpowiedzialności karnej za niewłaściwe zachowania w sieci. Spotkanie zorganizowane zostało przez pedagoga szkolnego p. Małgorzatę Mejzę w ramach realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.

Początek strony