ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Jak co roku jesienną porą bawiliśmy się na otrzęsinach klas pierwszych. Samorząd szkolny przygotował na tę okazję quizy wiedzy o szkole, o nauczycielach, były też konkursy sprawnościowe. Konkurencjom towarzyszył śmiech i emocje. Po wyrównanej walce, jednym punktem wygrała klasa 1TA. Wszyscy zostali pasowani na ucznia szkoły przez p. Małgorzatę Janowską – zastępcę dyrektora szkoły. Impreza odbyła się pod opieką opiekunów samorządu Ryszarda Szabuni i Radosława Pawlaczyka.

Początek strony