ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W tym roku obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu 6 lutego, pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to wartość, bez której nie ma porozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów przynosi fatalne skutki w postaci chociażby cyberprzemocy w różnych jej objawach. Przyczynia się do narastania ksenofobii. Ważne jest aby pokazać, że szacunek to nie tylko wsparcie  w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. To istotne zagadnienie, ponieważ Internet to narzędzie, które młodzież wykorzystuje do komunikacji, a ta powinna być nacechowana wzajemnym szacunkiem. W szkole zaprezentowano wystawę składająca się z materiałów informacyjno – ikonograficznych, uczniowie zobaczyli prezentację, otrzymali ulotki i informacje na tematy związane z siecią. Tematyka ta znalazła też odzwierciedlenie na stronie FB szkoły, gdzie zamieszczono filmiki oraz informacje.

Organizatorzy: Małgorzata Mejza i Mirosława Sobecka.

Początek strony