ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

1. Beneficjnet - Miasto Zielona Góra – realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Remont konstrukcji dachu budynku Centrum Ksztrałcenia Praktycznego Zepołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze ul. Botaniczna 77.

2. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Reginalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT”.

Cel projektu: Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Lokalizacja inwestycji: Zepoł Szkół Zawodowych PBO - Centrum  Ksztrałcenia Praktycznego w Zielonej Górze” ul. Zimna 3.

Początek strony