ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Okres przed zakończeniem roku szkolnego to czas wzmożonych działań dotyczących profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa naszych uczniów. W tym czasie odbyły się następujące wydarzenia:

Procedury bezpieczeństwa w szkole/ Gdzie szukać pomocy?

• Szkolenie dla rodziców
• Szkolenie dla nauczycieli
• Lekcje wychowawcze

Profilaktyka HIV/AIDS

• O profilaktyce i zagrożeniach HIV/AIDS na spotkaniu z młodzieżą mówiła dr Joanna Dec-Piotrowska z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Bezpieczne wyjazdy za granicę

• Problematykę handlu ludźmi, również w kontekście wyjazdów do pracy za granicę, przybliżyła uczniom p.Wioletta Sokołowska - Domagała z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej i Nieletnich Wydziału Sztabu Policji i Prewencji KMP w Zielonej Górze.
Depresja

• Jak rozpoznać, zapobiegać i pomóc osobie chorej, dowiedzieli się nasi uczniowie na warsztatach prowadzonych przez specjalistkę z Fundacji Edukacji Społecznej z Warszawy.
Profilaktyka uzależnień.

• Warsztaty z klasami prowadzili terapeuci z Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii.

Wydarzenia organizowała Małgorzata Mejza – pedagog szkolny.

Początek strony