ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Pożegnaliśmy uczniów ostatniego rocznika zasadniczej szkoły zawodowej. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele klas oraz przedstawiciele pracodawców PBO Sp. z o.o. oraz LUMEL. Życzenia wszystkiego najlepszego na nowy etap zycia przekazała dyrektor szkoły p. Katarzyna Niedźwiecka. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem w postaci pożegnalnego tortu.

Początek strony