ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

02 października odbyły się zajęcia integracyjne grupy I. Dzięki świetnej zabawie mogliśmy się lepiej poznać. Tego wieczora niewątpliwie tworzyliśmy zgraną ekipę, a czas upłynął nam w przyjaznej atmosferze.

Początek strony