ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zostaną podane od października

25 września 2019 dla klas 2,3 i 4

6 listopada 2019

11 grudnia 2019

04 marca 2020

20 maja 2020

Propozycje ocen na semestr - wywiadówki 11grudnia 2019 oraz 20 maja 2020r.

KLASA

ZAWÓD

WYCHOWAWCA

1 Ta-G

Technik budownictwa

mgr inż. Anna Wielkoszyńska

1 Tb-G

Technik ochrony środowiska/technik handlowiec

mgr Ryszard Szabunia

1 Ta-SP

Technik budownictwa

mgr inż. Anna Piechnik

1 Tb-SP

Technik ochrony środowiska/technik handlowiec

mgr Małgorzata Janowska

3 Ta-G

Technik budownictwa

mgr inż. Anna Piechnik

4 Ta-G

Technik budownictwa

mgr Dariusz Polaczek

1a-SP

Monter zabudowy i robót wykończeniowych      w budownictwie

mgr Dariusz Polaczek

1b-SP

Wielozawodowa- kierowca mechanik, monter sieci i instalacji-sanitarnych, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, ślusarz, stolarz, sprzedawca

mgr Sylwia Szymanowska

1c-SP

Operator obrabiarek skrawających

mgr Agata Waltrowska

1d-SP

Mechanik pojazdów samochodowych

mgr Beata Markowska

1a-G

Monter zabudowy i robót wykończeniowych      w budownictwie

mgr Jolanta Wiśniewska

1b-G

Wielozawodowa – kierowca mechanik, sprzedawca, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz0tynkarz, ślusarz

mgr Ewa Awińska

1c-G

Operator obrabiarek skrawających

mgr Sylwia Szymanowska

1d-G

Mechanik pojazdów samochodowych

mgr inż. Krzysztof Uhman

2a-G

Monter zabudowy i robót wykończeniowych      w budownictwie, kierowca-mechanik

mgr Alicja Siuta

2c-G

Operator obrabiarek skrawających/ślusarz

mgr Adam Rzepka

2d-G

Wielozawodowa – mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, monter sieci    i instalacji sanitarnych

mgr Radosław Pawlaczyk

3a-G

Monter zabudowy i robót wykończeniowych      w budownictwie

mgr Jolanta Wiśniewska

3b-G

Wielozawodowa – mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, monter sieci     i instalacji sanitarnych

mgr Beata Markowska

Podany zostanie w późniejszym terminie

W technikum

14 października 2019 r.- poniedziałek

02 stycznia 2020 r. — czwartek

03 stycznia 2020 r. — piątek

03 kwietnia 2020 r.- piątek (dzień otwarty)

04 maja 2020r. - poniedziałek (egzamin maturalny)

05 maja 2020r. - wtorek (egzamin maturalny)

12 czerwca 2020 r. - piątek

23 czerwca 2020 r. - poniedziałek (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)

W branżowej szkole I stopnia

14 października 2019 r.- poniedziałek

02 stycznia 2020 r. — czwartek

03 stycznia 2020 r. — piątek

04 maja 2020r. - poniedziałek (egzamin maturalny)

05 maja 2020r. - wtorek (egzamin maturalny)

12 czerwca 2020 r. - piątek

23 czerwca 2020 r. - poniedziałek (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)

informacje w trakcie sesji

Numer Konta Rady Rodziców przy ZSZ PBO sp. z o.o. w Zielonej Górze

PKO BP S.A. II O Zielona Góra 15 1020 5402 0000 0602 0170 5532

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny

Początek strony