ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Dzień tygodnia

Godzina

Nazwisko i imię

Piątek

14.50

Wiśniewska Jolanta

Poniedziałek

14.50

Kalińska Ewelina

Poniedziałek

14.50

Piechnik Anna

Wtorek

14.50

Szabunia Ryszard

Wtorek

14.50

Andrzejewska Magdalena

Piątek

14.50

Chumińska Małgorzata

Wtorek

14.50

Awińska Ewa

Wtorek

14.50

Sobecka Mirosława

Wtorek

14.50

Pawlaczyk Radosław

Wtorek

14.50

Natkańska Elżbieta

Środa

14.50

Siuta Alicja

Środa

14.50

Polaczek Dariusz

Środa

7.30

Kuźmiak Michał

Środa

14.50

Szymanowska Sylwia

Środa

14.50

Markowska Beata

Środa

14.50

Uhman Krzysztof

Środa

14.50

Piechnik Anna

Czwartek

14.50

Mejza Małgorzata

Czwartek

14.50

Jarmolińska Anna

Czwartek

14.50

Rzepka Adam

Czwartek

14.50

Wojdarski Ludwik

Czwartek

14.50

Karolina Wesołek

Piątek

14.50

Wielkoszyńska Anna

Piątek

14.50

Krystians Grzegorz

ŚRODY WYCHOWAWCZE

Semestr I

05.09.2018 dla klas I

03.10.2018

07.11.2018

05.12.2018 podanie zagrożeń ndst klas IV

ŚRODY WYCHOWAWCZE

Semestr II

06.03.2019

20.03.2019 – podanie zagrożeń ndst kl. IV

03.04.2019 bez  klasy IV

08.05.2019

KLASA

ZAWÓD

WYCHOWAWCA

2 Ta

Technik budownictwa

Piechnik Anna

3 Ta

Technik budownictwa

Polaczek Dariusz

4Ta

Technik budownictwa

Awińska Ewa

1 a

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Siuta Alicja

1b

Kierowca - mechanik

Szabunia Ryszard

1c

CNC

Rzepka Adam

1d

Wielozawodowa

Radosław Pawlaczyk

2 a

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wiśniewska Jolanta

2 b

Wielozawodowa

Markowska Beata

3a

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wielkoszyńska Anna

3b

Wielozawodowa

Szymanowska Sylwia

Zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 26 września 2018 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 przewiduje następujące dni wolne w technikum
i branżowej szkole I stopnia (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej):

  1. 12 października 2018 r., piątek
  2. 02 listopada 2018 r., piątek
  3. 07 marca 2019 r., czwartek (dzień otwarty szkoły)
  4. 02 maja 2019 r., czwartek
  5. 06 maja 2019 r., poniedziałek ( pisemny egzamin maturalny – język polski)
  6. 07 maja 2019 r., wtorek (pisemny egzamin maturalny – matematyka)
  7. 18 czerwca 2019 r., wtorek (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia oraz oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej w dniach wolnych wykonują obowiązki młodocianych pracowników u pracodawców zgodnie z ich harmonogramem czasu pracy.

informacje w trakcie sesji

Numer Konta Rady Rodziców przy ZSZ PBO sp. z o.o. w Zielonej Górze

PKO BP S.A. II O Zielona Góra 15 1020 5402 0000 0602 0170 5532

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny

Początek strony