ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

„Bądźmy ludźmi choćby tak długo, póki nauka nie odkryje, że jesteśmy czym innym”
S.J. Lec

Kierownik Internatu ZSZ PBO Sp. z o.o.

mgr inż. Marta Sochacka

Wychowawcy 

mgr Nina Trojanowska 
wykształcenie wyższe pedagogiczne, opiekun Sekcji Czystości w Internacie

mgr Joanna Weraksa 
nauczyciel języka niemieckiego, Instruktor rekreacji ruchowej-fitness
opiekun Sekcji Sportowe w Internacie

mgr Adam Rzepka
nauczyciel matematyki, opiekun Sekcji Sportowej w Internacie

mgr inż. Sylwia Szolc
nauczyciel przedmiotów handlowych, opiekun Sekcji Plastycznej oraz Młodzieżowej Rady Internatu

mgr Jolanta Kłosowska
nauczyciel historii i WOS, opiekun Sekcji Żywieniowej w Internacie oraz Młodzieżowej Rady Internatu

mgr Marta Tumala
wykształcenie wyższe pedagogiczne; Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym, opiekun sekcji plastycznej

mgr Jolanta Wiśniewska
nauczyciel języka polskiego, opiekun Sekcji Żywieniowej i Czystości  w Internacie. 

Początek strony