ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Uczniowie ZSZ PBO Sp. z o.o. 323,20zł
- 263,20 zł pełne wyżywienie
- 60 zł opłata eksploatacyjna.

Pozostali uczniowie 383,20 zł
- 263,20 zł pełne wyżywienie
- 120 zł opłata eksploatacyjna.
Płatne do 15-tego września 2017 roku.
W przypadku płatności przelewem prosimy pamiętać o dokładnej kwocie przeliczonej dla każdego ucznia oraz informacji kogo wpłata dotyczy.
Wpłaty można dokonać na konto:

BANK MILLENNIUM SA Zielona Góra
34 1160 2202 0000 0000 6022 2157
Z dopiskiem:
Opłata eksploatacyjna i wyżywienie (Imię i nazwisko ucznia)
w internacie ZSZ PBO w miesiącu (miesiąc, rok)

 

 

 

 

 

 

Początek strony