ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Uczniowie ZSZ PBO Sp.z o.o  319,00

- 259,00 pełne wyżywienie
- 60,00 opłata eksploatacyjna

Pozostali uczniowie  379,00

- 259,00 pełne wyżywienie
- 120 ,00 opłata eksploatacyjna

Płatne do 15-tego każdego miesiąca

W przypadku płatności przelewem prosimy pamiętać o dokładnej kwocie przeliczonej dla każdego ucznia oraz informacji kogo wpłata dotyczy.

Wpłaty można dokonać na konto:

BANK MILLENNIUM SA Zielona Góra

34 1160 2202 0000 0000 6022 2157

Z dopiskiem: Opłata eksploatacyjna i wyżywienie (Imię i nazwisko ucznia) w internacie ZSZ PBO w miesiącu (miesiąc, rok)

Początek strony