ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Dn. 03.10.2016 wychowankowie Naszego Internatu integrowali się podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zorganizowano szereg konkurencji, m.in przeciąganie liny, drużynowe deptanie balonów a w szczególności
widowiskowy tor przeszkód "środa gospodarcza"

Początek strony