ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

6 grudnia w internackiej świetlicy młodzież z okazji mikołajek oglądała  świąteczną bajkę STRAŻNICY MARZEŃ.Seansowi towarzyszył słodki poczęstunek.

Początek strony