ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Dnia 23 marca 2017r. odbyły się warsztaty pt. "Świat widziany przez alkogole i narkogogle". Młodzież obejrzała film na temat szkodliwości i wpływie substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. W trakcie spotkania uczniowie mieli możliwość założenia specjalnych gogli, których celem było uświadomienie, w jaki sposób alkohol i narkotyki wpływają na pole widzenia i spowolnienie czasu reakcji u człowieka.

Początek strony