ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W dniach 26-27.04.2017 odbyła się kolejna edycja Międzyinternackiego Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców i Dziewcząt.

W zmaganiach chłopców wzięły udział cztery drużyny, oto klasyfikacja:

1.miejsce - Internat ZSA "Lotnik"

2.miejsce - Bursa

3.miejsce - Internat ZSZ PBO

4.miejsce - Internat ZSiPKZ

W kategorii dziewcząt:

1.miejsce - Bursa

2.miejsce - Internat ZSZ PBO

Jako organizatorzy tego wydarzenia  chcielibyśmy podziękować instytucjom i firmom, które ufundowały nagrody dla zawodników, a w szczególności:

- Prezydentowi Miasta Zielona Góra Panu Januszowi Kubickiemu

- Rockwool 

- PGNiG

- MOSiR Zielona Góra 

- WOSiR Drzonków

- Skokoloko

- Uniwersytetowi Zielonogórskiemu

- Lubuskiemu Związkowi Piłki Siatkowej

Dziękujemy za udział zawodnikom, kibicom i opiekunom. 

Ze sportowym pozdrowieniem,

Internat ZSZ PBO

Początek strony