ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Z okazji Dnia Ziemi młodzież z internatu wraz z wychowawcą wyruszyła na sprzątanie pobliskiego lasu. Celem akcji było kształtowanie u młodzieży pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego oraz wzmacniania poczucia odpowiedzialności za naszą planetę.

Początek strony