ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji zbiórki książek, które zostaną przekazane podopiecznym świetlic opiekuńczych prowadzonych przez Lubuski Oddział PCK w Zielonej Górze.

Czas trwania akcji: 15.05 – 20.06.2017

 

Początek strony