ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W dniach 14 i 16 listopada br. gościliśmy w naszym internacie pana Radosława Dudka – doradcę zawodowego. Poprowadził On dla naszej młodzieży bardzo interesujące zajęcia pt. „Moje mocne i słabe strony” oraz „Moja idealna praca. Podejmowanie decyzji zawodowych”.

Warsztaty miały na celu kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, określeniu predyspozycji i zainteresowań oraz uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy  o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy.

Początek strony