ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

(SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY)
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły  - od 14.05.2018 r. do 30.05.2018 r.
2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie
    o wynikach egzaminu gimnazjalnego    - od 22.06.2018 r. do 26.06.2018 r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 
     i niezakwalifikowanych      -  29.06.2018 r. o godz. 12.00
4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki     – do 05.07.2018 r. do godz. 15.00
    (w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały
     one  złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły  oraz zaświadczenia lekarskiego)
5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych
    i kandydatów nieprzyjętych    - 06 lipca 2018 r. o godz. 12.00
 
    Nabór uzupełniający
1. Składanie dokumentów – nabór uzupełniający  – 06.07-15.07.2018 r.
2. Ogłoszenie wyników naboru    – 03.08.2018  r. o godz. 12.00
3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki   - do 05.08.2018 r. do godz. 15.00
4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych   - 08.08.2018 r. o godz. 12.00
 
 

Dokumenty rekrutacyjne

 

Oferta

Więcej o naszej szkole

Kształcimy w imię zasady „Uczę się, pracuję u pracodawcy i zarabiam".
Jesteśmy szkołą dla młodzieży oraz dorosłych. Wyróżniamy się zwłaszcza dualnym systemem kształcenia (połączenie teorii i praktyki zawodowej). W technikum i zasadniczej szkole zawodowej proponujemy naukę w zawodach dobrze płatnych i bardzo poszukiwanych na rynku pracy.

Nasi uczniowie odbywają praktyki u liderów rynku: "Lumel" S.A., "Gobi Transport Sp. z o.o. S.K.A, PBO Sp. z o.o. itd.

- dualny system kształcenia (połączenie teorii i praktyki)

- praktyki u pracodawców: "Lumel" S.A., "Gobi Transport Sp. z o.o. S.K.A, PBO Sp. z o.o., itd.

- uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia zatrudniani są u pracodawców jako młodociani pracownicy (uczysz się i zarabiasz)

- zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Zielonogórskim dla kierunku ochrona środowiska - współpraca z Autorską Pracownią Ceramiki M. L. Bukowiczów;

- wysokie lokaty uczniów w konkursach zawodowych: "Magiczna Kielnia", "Złota Kielnia";

- nagroda za najlepszą wystawę w X konkursie galerii szkolnych Zielonogórskiego Ośrodka Kultury za działalność szkolnej Galerii "Pakamera"

- 2013r., 2015r. - coroczny festiwal "Pomocna Dłoń";

- Wystawa "Centrum Nauki Kopernik" organizowana w siedzibie szkoły; - prężnie działające Szkolne Koło PCK - organizacja koncertów „"Charytatywka"

- monitorowanie zanieczyszczeń rzeki „Pustelnik”

– projekt „Zaadoptuj rzekę”;

- wyróżnienie dla uczniów Marszałka Województwa w kategorii artystycznej (2014), stypendium Prezydenta Miasta Zielona Góra twórcze i artystyczne w dziedzinie muzyki (2013r.) oraz stypendia naukowe;

- zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego i maturalnego;

Wybrane sukcesy:

  • I miejsce w skoku w dal Mistrzostwach Miasta w Lekkoatletyce -2013r.
  • I miejsce w Mistrzostwach Ziem Zachodnich w Kickboxingu Juniorów -2013r.
  • I miejsce w Miejskich Indywidualnych Biegach Przełajowych - 2013r.
  • I miejsce w biegu na 800m w Mistrzostwach Miasta w Lekkoatletyce - 2013r.,2014r.
  • II miejsce w Mistrzostwach Uczniów Strongmenów 2013, 2014r.
  • II miejsce na 110m przez płotki w Mistrzostwach Miasta w Lekkoatletyce - 2014r.
  • coroczne rozgrywki sportowe szkół gimnazjalnych o Puchar Dyrektora PBO

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskich (zajęcia laboratoryjne dla uczniów w zawodzie technik ochrony środowiska) oraz z Autorską Pracownią Ceramiki (technik renowacji elementów architektury) oraz z innymi zakładami, w których uczniowie odbywają praktykę zawodową.
Bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego LIBRUS.

Początek strony