ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Wniosek wyprawka (doc)

Wniosek wyprawka (pdf)

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmie się uczniów:

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym,

Proszę o wypełnienie ankiety, dane zbieramy do 20 czerwca 2017 roku.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki mają pomóc w zorganizowaniu profilaktyki w przyszłym roku.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZafFpysdSqH-lF9N-GrfYV-17abMQnsSqxDTFsPTN6fkCmw/viewform?c=0&w=1 

 

Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej ewaluacji profilaktyki oraz pomocy pscyhologiczno-pedagogicznej. Ankieta aktywna do 15 czerwca 2017.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduglwQ8OQS-n1zaAbpxeDemwKzYbvoC48DT0-WVAtV-HQ0Dw/viewform?usp=sf_link

Początek strony