ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

HURA! Nasza szkoła zakwalifikowała się do II Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół!

Oznacza to, że nasi uczniowie mają bezpłatny dostęp do strony WWW do nauki słówek z języka angielskiego:

http://instaling.pl/login.

Wszyscy, którzy otrzymali już swoje loginy i hasła mogą codziennie wykonywać powtórkę słówek przydzielonych przez nauczyciela- są to tzw. sesje. Po każdej wykonanej (i dokończonej) sesji uczeń dostaje raport systematyczności i postępów pracy (może być on widoczny również dla rodziców, którzy chcą się zaangażować w naukę swoich dzieci). W tym tygodniu dopiero zapoznajemy się z tym innowacyjnym systemem nauki- tylko chętni aktywnie realizują program, ale mam nadzieję, że już od kwietnia nastąpi faza pełnego wdrożenia i używanie INSTA.LING w klasach będzie obowiązkowa dla większości uczniów, a ocena za systematyczną pracę będzie traktowana jako jedna z cząstkowych ocen.
Cele tego przedsięwzięcia są bardzo ambitne. Jesteśmy jedną z pierwszych szkół, które wdrażają ten system i w znacznym stopniu NASZE zaangażowanie i praca zadecydują o sukcesie całego programu. Dla uczniów uczestniczących w II Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół w semestrze letnim 2013/2014 życzę powodzenia, wytrwałości i efektów w nauczaniu języka angielskiego!

Magdalena Andrzejewska

Początek strony