ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Absolwent kursów kwalifikacyjnych w zawodzie technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) badania stanu środowiska;

2) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;

3) sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;

4) planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami;

5) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Kwalifikacja K 1 – (R.7.) - Ocena stanu środowiska

- Słuchacz kursu musi mieć ukończone 18 lat i gimnazjum (lub 8-letnią szkołę podstawową) uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo kwalifikacji.

- Aby uzyskać tytuł zawodowy słuchacz musi mieć skończoną minimum Zasadniczą Szkołę Zawodową.

- Aby uzyskać tytuł technika ochrony środowiska słuchacz musi uzyskać świadectwo kursu kwalifikacyjnego w kwalifikacji R.7. i R.8. oraz wykształcenie ogólne na poziomie minimum średnim.

- Nauka trwa 3 semestry (1.5 roku) w systemie stacjonarnym lub zaocznym

 

Plan Nauczania R.7., R.8.

l.p

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

EWZ*

PKZ

K.1(R.7.)

K.2 (R.8.)

Liczba godzin w formie zaocznej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 

1

BHP (ogólne i specyficzne dla zawodu

16

-

10

-

26

2

Działalność gospodarczej           w ochronie środowiska

16

-

-

-

16

3

Język obcy ukierunkowany zawodowo

16

-

-

-

16

4

Stan i zasoby środowiska

-

20

-

-

20

5

Ochrona wód

-

20

-

40

60

6

Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem

-

20

-

60

80

7

Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb

-

22

-

-

22

8

Monitoring środowiska

-

-

100

-

100

Liczba godzin

48

82

110

100

340

Kształcenie zawodowe praktyczne

1

Monitoring środowiska - pracownia

-

-

160

100

260

2

Organizacja prac     w ochronie środowiska

-

-

-

150

150

3

Komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska

-

55

73

128

Liczba godzin

-

-

215

323

538

Łączna liczba godzin na kursie

48

82

325

423

878

*EWZ- efekty wspólne dla zawodów w tym kompetencje społeczne, 4 tyg. Praktyka zaw.

Początek strony