ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Absolwent kursów kwalifikacyjnych w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania określonych robót budowlanych;

2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;

4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

 

Kwalifikacja K 1 – (B.18.) - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

- Słuchacz kursu musi mieć ukończone 18 lat i gimnazjum (lub 8-letnią szkołę podstawową) uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo kwalifikacji.

- Aby uzyskać tytuł zawodowy słuchacz musi mieć skończoną minimum Zasadniczą Szkołę Zawodową.

- Aby uzyskać tytuł technika budownictwa słuchacz musi uzyskać świadectwo kursu kwalifikacyjnego w kwalifikacji B.18., B.33. i B.30. oraz wykształcenie ogólne na poziomie minimum średnim

- Nauka trwa 3 semestry (1.5 roku) w systemie stacjonarnym lub zaocznym.

 

Plan Nauczania B.18., B.33., B.30.

l.p

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

EWZ*

PKZ

K.1 (B.18)

K.2 (B.33.)

K.3 (B.30.)

Liczba godzin w formie zaocznej

1

BHP (ogólne i specyficzne dla zawodu

16

-

-

-

-

16

2

Działalność gospodarcza

16

-

-

-

-

16

3

Język obcy ukierunkowany zawodowo

16

-

-

-

-

16

4

Technologia murarstwa i tynkarstwa

-

-

100

-

-

100

5

Kosztorysowanie w budownictwie

-

-

-

-

30

30

6

Dokumentacja techniczna

-

40

-

-

30

40

7

Organizacja robót budowlanych

-

-

-

33

-

55

8

Budownictwo ogólne

10

50

-

22

-

60

9

Technologia ogólna

-

80

-

-

-

80

Liczba godzin

58

170

100

55

60

443

Kształcenie zawodowe praktyczne

1

Zajęcia murarskie i tynkarskie w pracowni

-

-

290

-

-

290

2

Dokumentacja techniczna

-

-

-

30

-

30

3

Nadzór robót budowlanych

-

-

-

80

-

80

4

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

-

-

-

-

35

35

Liczba godzin

-

-

290

110

35

435

Łączna liczba godzin na kursie

58

170

390

165

95

878

*EWZ- efekty wspólne dla zawodów w tym kompetencje społeczne, 4 tyg. Praktyka zawodowa

Początek strony