ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Absolwent kursów kwalifikacyjnych w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

3) konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

4) kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

5)sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Kwalifikacja K 1 – (B.21.) - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

- Słuchacz kursu musi mieć ukończone 18 lat i gimnazjum (lub 8-letnią szkołę podstawową) uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo kwalifikacji.

- Aby uzyskać tytuł zawodowy słuchacz musi mieć skończoną minimum Zasadniczą Szkołę Zawodową.

- Aby uzyskać tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej słuchacz musi uzyskać świadectwo kursu kwalifikacyjnego w kwalifikacji B.21. i B.22. oraz wykształcenie ogólne na poziomie minimum średnim

- Nauka trwa 3 semestry (1.5 roku) w systemie stacjonarnym lub zaocznym

Plan Nauczania B.21., B.22. – kształcenie modułowe

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

EWZ*

PKZ

K.1(B.21)

K.2 (B.22)

Liczba godzin w formie zaocznej

1

BHP( ogólne           i specyficzne dla zawodu

16

-

-

-

16

2

Działalność gospodarcza        

16

-

-

-

16

3

Język obcy ukierunkowany zawodowo

16

-

-

-

16

4

Rysunek techniczny

-

50

-

-

50

5

Technologia montazu systemów energetyki odnawialnej

-

70

-

-

70

6

Systemy energetyki odnawialnej

-

40

-

-

40

7

Podstawy kosztorysowania   w budownictwie

-

39

-

-

39

Liczba godzin

48

199

-

-

247

1

Montaż systemów energetyki odnawialnej

-

-

110

97

207

2

Obsługa systemów energetyki odnawialnej

-

-

150

100

250

3

Kosztorysowanie   w budownictwie

-

-

124

50

174

Liczba godzin

-

-

384

247

631

Łączna liczba godzin na kursie

48

199

384

247

878

*EWZ- efekty wspólne dla zawodów w tym kompetencje społeczne, 4 tyg. Praktyka zawodowa

Początek strony