ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Absolwent kursów kwalifikacyjnych w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją obiektów gospodarki wodnej;

2) organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i utrzymaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

3) organizowania i prowadzenia robót regulacyjnych na małych ciekach wodnych;

4) organizowania i wykonywania robót melioracyjnych.

Kwalifikacja K 1 – (R.23.) - Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

 

- Słuchacz kursu musi mieć ukończone 18 lat i gimnazjum (lub 8-letnią szkołę podstawową) uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo kwalifikacji.

- Aby uzyskać tytuł zawodowy słuchacz musi mieć skończoną minimum Zasadniczą Szkołę Zawodową.

- Aby uzyskać tytuł technika inżynierii środowiska i melioracji słuchacz musi uzyskać świadectwo kursu kwalifikacyjnego w kwalifikacji B.23. i B.24. oraz wykształcenie ogólne na poziomie minimum średnim

- Nauka trwa 3 semestry (1.5 roku) w systemie stacjonarnym lub zaocznym

 

Plan Nauczania R.23., R.24.

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

EWZ*

PKZ

K.1 (R.23)

K.2 (R.24)

Liczba godzin w formie zaocznej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 

 

1

BHP(ogólne               i specyficzne dla zawodu

16

-

-

-

16

2

Działalność gospodarcza          

16

-

-

-

16

3

Język obcy ukierunkowany zawodowo

16

-

-

-

16

4

Podstawy ochrony środowiska

-

17

-

-

17

5

Budownictwo             i obiekty inżynierii środowiska

-

40

129

40

209

6

Melioracje wodne

-

25

-

29

54

Liczba godzin

48

82

129

69

328

Kształcenie zawodowe praktyczne

 

 

1

Organizacja budownictwa w inżynierii środowiska   i melioracji

-

-

200

40

240

2

Kontrola jakości       w inżynierii środowiska                 i melioracji

-

-

100

50

150

3

Prace melioracyjne

-

-

-

100

100

4

Badanie stanu obiektów wodnych

-

-

-

60

60

Liczba godzin

-

-

300

250

550

Łączna liczba godzin na kursie

48

82

429

319

878

 

*EWZ- efekty wspólne dla zawodów w tym kompetencje społeczne, 4 tyg. Praktyka zawodowa

Początek strony