ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Absolwent kursów kwalifikacyjnych w zawodzie technik renowacji elementów architektury powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury;

2) wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich;

3) wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;

4) organizowania i realizacji prac renowatorskich.

 

Kwalifikacja K 1 – (B.25) - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

 

- Słuchacz kursu musi mieć ukończone 18 lat i gimnazjum (lub 8-letnią szkołę podstawową) uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo kwalifikacji.

- Aby uzyskać tytuł zawodowy słuchacz musi mieć skończoną minimum Zasadniczą Szkołę Zawodową.

- Aby uzyskać tytuł technika renowacji elementów architektury słuchacz musi uzyskać świadectwo kursu kwalifikacyjnego w kwalifikacji B.25. i B.26. oraz wykształcenie ogólne na poziomie minimum średnim

- Nauka trwa 3 semestry (1.5 roku) w systemie stacjonarnym lub zaocznym

 

Plan Nauczania B.25., B.26.

l.p

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

EWZ*

PKZ

K.1 (B.25)

K.2 (B.26)

Liczba godzin w formie zaocznej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 

1

BHP( ogólne i specyficzne dla zawodu

16

-

-

-

16

2

Działalność gospodarczej renowatora

16

-

-

-

16

3

Język obcy ukierunkowany zawodowo

16

-

-

-

16

4

Dokumentacja, rysunek i pomiary     w pracach renowatorskich

-

80

-

-

80

5

Technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich

-

80

100

-

180

6

Technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury

-

59

-

100

159

Liczba godzin

48

219

100

100

467

Kształcenie zawodowe praktyczne

 

1

Sztukatorstwo  i kamieniarstwo

-

-

60

30

90

2

Renowacja warstw licowych elementów architektury

-

-

60

60

120

3

Projektowanie plastyczne

-

-

60

38

98

Liczba godzin

-

-

180

128

308

Łączna liczba godzin na kursie

48

219

280

228

775

*EWZ- efekty wspólne dla zawodów w tym kompetencje społeczne, 4 tyg. Praktyka zawodowa

Początek strony