ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Na dużych budowach pojawia się zaraz po ukończeniu konstrukcji – teraz trzeba zadbać aby wewnątrz było ciepło, nic nie przeciekało. O izolacjach podłóg, ścian, stropów i dachów wie wszystko – dlatego znajduje pracę.

 

Absolwent zdobywa następujące kwalifikacje:  

- wykonywanie izolacji budowlanych


Wybrane efekty kształcenia:

- określa przyczyny i skutki zawilgocenia obiektów budowlanych;

- przygotowuje podłoża pod izolacje wodochronne;

- ocenia stan techniczny izolacji wodochronnych;

- dobiera sposoby wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;

- dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;

- wykonuje obmiar robót izolacyjnych oraz sporządza ich rozliczenie


Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: 

przedsiębiorstwach budowlanych i remontowychNauczane przedmioty:

Wykonywanie prac przygotowawczych do robót izolacyjnych , Wykonywanie i naprawa izolacji wodochronnych , Wykonywanie i naprawa izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych , Wykonywanie izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych , Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

 

Początek strony