ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Na budowie widzimy go jak zaraz po murarzu robi więźbę dachową, montuje drzwi i okna. Zawód uprawiany od wieków, nic się nie starzeje – cały czas używamy drewna. Sądząc po ofertach pracy i zarobkach – radzi sobie doskonale.

Absolwent zdobywa następujące kwalifikacje:

- wykonywanie robót ciesielskich


Wybrane efekty kształcenia: 

- rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

- przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

- posługuje się zasobem środków językowych umożliwiających realizację zadań zawodowych;

- wykonuje i montuje elementy ciesielskich konstrukcji drewnianych;

- zabezpiecza konstrukcje drewniane przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych;

- wykonuje obmiar ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem i montażem elementów tych konstrukcji.

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

przedsiębiorstwach budowlanych i remontowych

Nauczane przedmioty:

Przygotowanie do wykonywania robót ciesielskich , Wykonywanie konstrukcji ciesielskich , Wykonywanie napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji ciesielskich , Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

Początek strony