ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Kursy kwalifikacyjne

SZKOŁA ZASADNICZA ZAWODOWA- obszar kształcenia M

 

Kwalifikacja K 1 – (M.18) 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych w zawodzie


MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

 

Słuchacz kursu  musi mieć ukończone 18 lat i gimnazjum( lub 8-letnią szkołę podstawową) – uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu  i świadectwo kwalifikacji.

- Aby  uzyskać tytuł zawodowy   słuchacz musi  mieć skończoną  minimum zasadniczą szkołę  zawodową .

- Aby  uzyskać tytuł technika pojazdów samochodowych  słuchacz musi  uzyskać świadectwo  kursu kwalifikacyjnego w kwalifikacji M.18., M.12. I M.42. oraz  wykształcenie ogólne na poziomie minimum średnim

 Nauka trwa 3 semestry ( 1.5 roku)  w systemie stacjonarnym  lub zaocznym

Absolwent kursu kwalifikacyjnego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

3) naprawiania pojazdów samochodowych.

Plan  Nauczania M.18

l.p

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

EWZ*

PKZ

K.1(M.18.)

Liczba godzin w formie zaocznej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 

1

BHP( ogólne i specyficzne dla zawodu)

16

-

-

16

2

Działalność gospodarcza w branży samochodowej

16

-

-

16

3

Język obcy ukierunkowany zawodowo

16

-

-

16

4

Podstawy konstrukcji maszyn

12

60

-

72

5

Przepisy ruchu drogowego

-

40

-

40

6

Technologia napraw pojazdów samochodowych

-

60

73

     133

7

Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów

pojazdów samochodowych

-

40

50

90

Liczba godzin

60

200

123

383

Kształcenie zawodowe praktyczne

 

1

Diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych

-

-

100

100

2

Techniki wytwarzania

-

-

50

50

Łączna liczba godzin na kursie

60

200

273

533

*EWZ- Efekty wspólne dla zawodów w tym kompetencje personalne i społeczne

Początek strony