ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

SZKOŁA ZASADNICZA ZAWODOWA- obszar kształcenia B

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem

sieci komunalnych

Kwalifikacja 1 B.8 w zawodzie

Słuchacz kursu musi mieć ukończone 18 lat i gimnazjum( lub 8-letnią szkołę podstawową) – uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo kwalifikacji.

- Aby uzyskać tytuł zawodowy   słuchacz musi mieć skończoną minimum szkołę

Zasadniczą zawodową oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie drugiej kwalifikacji B.9

- Aby uzyskać tytuł technika urządzeń sanitarnych słuchacz musi uzyskać świadectwo kursu kwalifikacyjnego w kwalifikacji B.27 oraz wykształcenie ogólne na poziomie minimum średnim

Nauka trwa 3 semestry ( 1.5 roku) w systemie zaocznym

Absolwent kursów kwalifikacyjnych w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;

2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

3) wykonywania       montażu      instalacji     wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

4) wykonywania      robót    związanych    z    konserwacją,    naprawą    i    modernizacją sieci

komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

 

 

Plan Nauczania B.8 i B.9

 

l.p

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

EWZ*

 

PKZ

 

K.1-B.8

 

K.2-B.9

Liczba godzin w formie zaocznej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 

 

1

BHP( ogólne i specyficzne dla zawodu

16

-

-

-

16

2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

16

-

-

-

16

3

Język obcy ukierunkowany zawodowo

16

-

-

-

16

4

Podstawy budownictwa

10

50

 

 

60

5

Organizacja budowy i dokumentacja techniczna

-

40

35

36

111

6

Sieci komunalne

-

40

50

-

90

7

Instalacje sanitarne

-

40

-

50

90

Liczba godzin

58

170

85

86

399

Kształcenie zawodowe praktyczne

 

 

1

Montaż sieci komunalnych

-

-

136

-

136

2.

Montaż Instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

-

-

-

64

64

3

Montaż instalacji wod-kan gazowych

-

-

-

65

65

Łączna liczba godzin na kursie

58

170

221

215

664

*EWZ- Efekty wspólne dla zawodów w tym Kompetencje personalne i społeczne

Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych- kwalifikacja 2 B.9

Początek strony