ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

SZKOŁA ZASADNICZA ZAWODOWA- obszar kształcenia B

Montaż systemów suchej zabudowy

Kwalifikacja 1 B.5 w zawodzie

 

Słuchacz kursu musi mieć ukończone 18 lat i gimnazjum( lub 8-letnią szkołę podstawową) – uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo kwalifikacji.

- Aby uzyskać tytuł zawodowy   słuchacz musi mieć skończoną minimum szkołę

Zasadniczą zawodową oraz świadectwa kwalifikacji B.6 i B.7 .

- Aby uzyskać tytuł technika budownictwa słuchacz musi uzyskać świadectwo kursu kwalifikacyjnego w kwalifikacji B-30 i B 33 oraz wykształcenie ogólne na poziomie minimum średnim

Nauka trwa 2 semestry ( 1 rok) w systemie zaocznym

Absolwent kursu kwalifikacyjnego montaż systemów suchej zabudowy ( B.5)w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie                powinien być przygotowany do wykonywania                               następujących    zadań zawodowych:

  1. 1)Montowania systemów zabudowy;

Plan Nauczania B.5 , B.6, B.7

 

l.p

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

EWZ

 

PKZ

 

K.1-B.5

 

K.2-B.6

 

K.3-B7

Liczba godzin w formie zaocznej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 

 

 

1

BHP( ogólne i specyficzne dla zawodu

16

-

-

 

 

16

2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

16

-

-

 

 

16

3

Język obcy ukierunkowany zawodowo

16

 

 

 

 

16

4

Budownictwo ogólne

10

80

 

 

 

90

5

Dokumentacja techniczna

 

40

10

10

10

70

6

Technologia

 

50

50

50

50

199

Liczba godzin

58

170

60

60

60

408

Kształcenie zawodowe praktyczne

 

 

 

1

Systemy suchej zabudowy -pracownia

-

-

103

-

-

103

2.

Technologia prac malarsko-tapeciarskich- pracownia

-

-

-

103

-

103

3

Technologia prac posadzkarsko-okładzinowych -pracownia

-

-

-

-

103

103

Łączna liczba godzin na kursie

58

170

163

163

163

718

*EWZ- Efekty wspólne dla zawodów w tym kompetencje personalne i społeczne

Początek strony