ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

SZKOŁA ZASADNICZA ZAWODOWA- obszar kształcenia B

Montaż konstrukcji budowlanych -

Kwalifikacja K 1 – (B.20) w zawodzie

Słuchacz kursu musi mieć ukończone 18 lat i gimnazjum( lub 8-letnią szkołę podstawową) – uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo kwalifikacji.

- Aby uzyskać tytuł zawodowy   słuchacz musi mieć skończoną minimum szkołę

Zasadniczą zawodową .

- Aby uzyskać tytuł technika budownictwa słuchacz musi uzyskać świadectwo kursu kwalifikacyjnego w kwalifikacji B-30 i B 33 oraz wykształcenie ogólne na poziomie minimum średnim

Nauka trwa 3 semestry ( 1.5 roku) w systemie stacjonarnym lub zaocznym

Absolwent kursu kwalifikacyjnego   montaż konstrukcji budowlanych w zawodzie monter konstrukcji budowlanych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;

2) montowania elementów konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania prac związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych;

4) zabezpieczania elementów konstrukcji budowlanych przed wpływem niekorzystnych czynników zewtrznych.

 

Plan Nauczania B.20

 

l.p

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

EWZ*

PKZ

K.1(B.20)

Liczba godzin w formie zaocznej

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 

1

BHP( ogólne i specyficzne dla zawodu

16

-

-

16

2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

16

-

-

16

3

Język obcy ukierunkowany zawodowo

16

 

 

16

4

Budownictwo ogólne

10

80

 

90

5

Dokumentacja techniczna

-

40

 

40

6

Technologia

-

50

 

50

7

Konstrukcje budowlane

-

-

100

100

Liczba godzin

58

170

100

328

Kształcenie zawodowe praktyczne

 

1

Konstrukcje budowlane- pracownia

-

-

290

290

Łączna liczba godzin na kursie

58

170

390

618

*EWZ- Efekty wspólne dla zawodów w tym kompetencje personalne i społeczne

Początek strony