ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca określone wykształcenie jest zwalniania z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia.  Słuchacz musi złożyć wniosek o zwolnienie  Dyrektorowi  ZSZ PBO Sp. z o.o.

Do pobrania:

Regulamin KKZ ZSZPBO
Wniosek o zwolnienie

Początek strony