ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

 Plan dostępny wkrótce. 

Data publikacji: 2019-10-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45   Matematyka
J Rudek
39
Biologia
M Kuźmiak
31
J. polski
J Wiśniewska
28
 
8.50-9.35 Wos
A Waltrowska
37
Chemia
A McMurray
40
Matematyka rozsz
J Rudek
40
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Historia
M Chumińska
1
9.40 - 10.25 J. polski
J Wiśniewska
30
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
37
Matematyka
J Rudek
40
J. niemiecki
A Siuta
28
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
10.35-11.20 Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
25
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
37
Dokumentacja budowlana
A Wielkoszyńska
37
Historia
M Chumińska
31
Religia
G Krystians
świetlica
11.25-12.10 WF
S Szymanowska
sala gim
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Geografia
M Chumińska
31
Wiedza o kulturze
J Wiśniewska
30
12.15-13.00 WF
S Szymanowska
sala gim
LW
A Wielkoszyńska
37
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
38
J. angielski
A Kozłowska
22
J. polski
J Wiśniewska
30
13.15-14.00 Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Religia
G Krystians
Wykonywanie robót murarskich
L Wojdarski
38
J. angielski
A Kozłowska
22
WF
S Szymanowska
28
14.05-14.50     Informatyka
M Janowska
27
   
14.55-15.40          

1 TboG
Data publikacji: 2019-10-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
31
  Matematyka
B Markowska
40
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
M Wybieralska
23
8.50-9.35 Chemia
A McMurray
38
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
31
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
Biologia
M Kuźmiak
37
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
M Wybieralska
23
9.40 - 10.25 J. polski
R Szabunia
28
Matematyka
B Markowska
40
Podstawt ochrony środowiska
A Piechnik
39
Historia
M Chumińska
31
Wiedza o kulturze
J Wiśniewska
30
10.35-11.20 Wos
A Waltrowska
38
Fizyka
Ł Rutkowski
38
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
37
11.25-12.10 Geografia
M Chumińska
31
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Religia
G Krystians
świetlica
LW
R Szabunia
28
Historia
M Chumińska
31
12.15-13.00 Edukacja dla bezpieczeństwa 2
E Awińska
37
Informatyka B
M Janowska
27
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
Religia
G Krystians
świetlica
Matematyka rozsz
B Markowska
40
13.15-14.00 J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
28
Informatyka
M Janowska
27
Podstawt ochrony środowiska
A Piechnik
39
Podstawt ochrony środowiska
A Piechnik
39
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
14.05-14.50          
14.55-15.40          

1 TbhG
Data publikacji: 2019-10-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
25
Podstawy handlu
D Kotas
30
Organizacja i tech. sprzedaży
D Kotas
37
Matematyka
B Markowska
40
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
M Wybieralska
23
8.50-9.35 Chemia
A McMurray
38
Organizacja sprzedaży
D Kotas
30
Organizacja sprzedaży
D Kotas
37
Biologia
M Kuźmiak
37
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
M Wybieralska
23
9.40 - 10.25 J. polski
R Szabunia
28
Matematyka
B Markowska
40
Organizacja i tech. sprzedaży
D Kotas
37
Historia
M Chumińska
31
Wiedza o kulturze
J Wiśniewska
30
10.35-11.20 Wos
A Waltrowska
38
Fizyka
Ł Rutkowski
38
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
37
11.25-12.10 Geografia
M Chumińska
31
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Religia
G Krystians
świetlica
LW
R Szabunia
28
Historia
M Chumińska
31
12.15-13.00 Edukacja dla bezpieczeństwa 2
E Awińska
37
Informatyka B
M Janowska
27
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
Religia
G Krystians
świetlica
Matematyka rozsz
B Markowska
40
13.15-14.00 J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
28
Informatyka
M Janowska
27
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
30
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
30
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
38
14.05-14.50          
14.55-15.40          

1 Ta SP
Data publikacji: 2019-10-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 J. angielski
A Kozłowska
22
Chemia
A McMurray
37
Matematyka rozsz
J Rudek
40
Biologia
M Kuźmiak
31
 
8.50-9.35 J. angielski
A Kozłowska
22
Matematyka
J Rudek
39
J. polski
J Wiśniewska
30
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
9.40 - 10.25 WF
R Pawlaczyk
siłownia
Matematyka
J Rudek
39
J. polski
J Wiśniewska
30
LW
A Piechnik
świetlica
Geografia
M Chumińska
31
10.35-11.20 WF
R Pawlaczyk
sala gim
Dokumentacja budowlana
A Piechnik
39
Informatyka
M Janowska
27
J. polski
J Wiśniewska
30
Historia
A Waltrowska
1
11.25-12.10 Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
37
Wykonywanie robót murarskich
L Wojdarski
37
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
39
J. angielski
A Kozłowska
25
J. niemiecki
A Siuta
28
12.15-13.00 Historia
A Waltrowska
28
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
39
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Filozofia
G Krystians
świetlica
13.15-14.00   Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
39
Religia
G Krystians
świetlica
Religia
G Krystians
świetlica
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
14.05-14.50          
14.55-15.40          

1 Tbo SP
Data publikacji: 2019-10-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
31
Informatyka
M Janowska
27
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
30
Biologia
M Kuźmiak
31
8.50-9.35 LW
M Janowska
25
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
31
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
J. polski
J Wiśniewska
30
J. polski
J Wiśniewska
30
9.40 - 10.25 Chemia
A McMurray
38
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
A Waltrowska
23
Podstawt ochrony środowiska
A Piechnik
39
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
23
Historia
A Waltrowska
28
10.35-11.20 J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka rozsz
B Markowska
40
J. niemiecki B
A Siuta
23
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
A Waltrowska
23
Geografia
M Chumińska
31
11.25-12.10 Historia
A Waltrowska
28
Matematyka
B Markowska
40
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
Matematyka
B Markowska
40
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
12.15-13.00 Religia
G Krystians
świetlica
Religia
G Krystians
świetlica
Filozofia
G Krystians
świetlica
Fizyka
Ł Rutkowski
38
WF
R Pawlaczyk
siłownia
WF 1
S Szymanowska
sala gim
13.15-14.00     Podstawt ochrony środowiska
A Piechnik
39
Podstawt ochrony środowiska
A Piechnik
39
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
14.05-14.50          
14.55-15.40          

1 Tbh SP
Data publikacji: 2019-10-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
25
Podstawy handlu
D Kotas
30
Organizacja i tech. sprzedaży
D Kotas
37
Informatyka
M Janowska
27
Biologia
M Kuźmiak
31
8.50-9.35 LW
M Janowska
25
Organizacja sprzedaży
D Kotas
30
Organizacja sprzedaży
D Kotas
37
J. polski
J Wiśniewska
30
J. polski
J Wiśniewska
30
9.40 - 10.25 Chemia
A McMurray
38
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
A Waltrowska
23
Organizacja i tech. sprzedaży
D Kotas
37
J. angielski B
A Waltrowska
22
J. angielski
A Kozłowska
23
Historia
A Waltrowska
28
10.35-11.20 J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka rozsz
B Markowska
40
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
40
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
A Waltrowska
23
Geografia
M Chumińska
31
11.25-12.10 Historia
A Waltrowska
28
Matematyka
B Markowska
40
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
Matematyka
B Markowska
40
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
12.15-13.00 Religia
G Krystians
świetlica
Religia
G Krystians
świetlica
Filozofia
G Krystians
świetlica
Fizyka
Ł Rutkowski
38
WF
R Pawlaczyk
siłownia
WF 1
S Szymanowska
sala gim
13.15-14.00     Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
30
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
30
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
38
14.05-14.50         J. niemiecki
E Kalińska
28
14.55-15.40          

3 Tb
Data publikacji: 2019-10-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
  Tech. robót konstr.-bud.
A Piechnik
39
LW
A Piechnik
39
Matematyka rozsz
B Markowska
40
8.50-9.35 Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
Podst. konstr. budowlanych
A Wielkoszyńska
37
J. angielski
A Waltrowska
23
Matematyka
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
9.40 - 10.25 Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
J. niemiecki
A Siuta
23
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
10.35-11.20 Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
J. polski
R Szabunia
28
Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Piechnik
39
Podst. konstr. budowlanych
A Wielkoszyńska
37
WF
S Szymanowska
sala gim
11.25-12.10 Posługiwanie się dok.budowlaną
L Wojdarski
zimna
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
A Waltrowska
22
Kosztorysowanie robót konst - bud
A Piechnik
39
Tech. robót konstr.-bud.
A Piechnik
39
12.15-13.00 Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
Matematyka
B Markowska
40
WF
S Szymanowska
siłownia
Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Piechnik
39
Tech. robót konstr.-bud.
A Piechnik
39
13.15-14.00   Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
WF
S Szymanowska
sala gim
J. polski
R Szabunia
28
Religia
G Krystians
31
14.05-14.50   Religia
G Krystians
28
J. polski
R Szabunia
28
   
14.55-15.40          

4 Tb
Data publikacji: 2019-10-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
J. angielski
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
Kosztorysowanie i dok.przetar.
A Wielkoszyńska
37
8.50-9.35 J. polski
R Szabunia
28
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
J. angielski
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
Działalność gospodarcza
D Polaczek
28
9.40 - 10.25 Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
Działalność gospodarcza
D Polaczek
świetlica
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Matematyka
B Markowska
40
Matematyka rozsz
B Markowska
40
10.35-11.20 Matematyka
B Markowska
40
J. obcy zawodowy
A Kozłowska
22
Religia
G Krystians
22
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
Matematyka rozsz
B Markowska
40
11.25-12.10 LW
D Polaczek
1
J. obcy zawodowy
A Kozłowska
22
J. polski
R Szabunia
28
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
12.15-13.00 Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Działalność gospodarcza
D Polaczek
1
Kosztorysowanie i dok.przetar.
A Wielkoszyńska
37
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
13.15-14.00 Religia
G Krystians
świetlica
Etyka
R Szabunia
28
Kosztorysowanie i dok.przetar.
A Wielkoszyńska
37
Kosztorysowanie i dok.przetar.
A Wielkoszyńska
37
Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
WF
R Pawlaczyk
siłownia
14.05-14.50   J. angielski
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
J. obcy zawodowy
A Kozłowska
22
J. angielski
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
14.55-15.40          

Początek strony