ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

 Plan dostępny wkrótce. 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Matematyka
J Rudek
40
Biologia
M Kuźmiak
31
J. polski
J Wiśniewska
30
 
2.
8.50-9.35
Wos
A Waltrowska
37
Chemia
A McMurray
40
Matematyka rozsz
J Rudek
40
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
J. angielski
A Kozłowska
22
3.
9.40 - 10.25
J. polski
J Wiśniewska
30
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
37
Matematyka
J Rudek
40
J. angielski B
A Kozłowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
4.
10.35-11.20
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
25
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
37
Dokumentacja budowlana
A Wielkoszyńska
37
Historia
M Chumińska
1
Religia
G Krystians
świetlica
5.
11.25-12.10
WF
S Szymanowska
sala gim
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
38
Geografia
M Chumińska
31
J. polski
J Wiśniewska
30
6.
12.15-13.00
WF
S Szymanowska
sala gim
LW
A Wielkoszyńska
37
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
J. angielski
A Kozłowska
21
J. niemiecki B
A Siuta
23
Historia
M Chumińska
31
7.
13.15-14.00
J. angielski B
A Kozłowska
22
Informatyka
M Janowska
27
Religia
G Krystians
świetlica
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
38
  WF
S Szymanowska
sala gim
8.
14.05-14.50
    Informatyka B
M Janowska
27
  Wiedza o kulturze
J Wiśniewska
30
9.
14.55-15.40
         
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
  Matematyka
B Markowska
40
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
M Wybieralska
23
2.
8.50-9.35
Chemia
A McMurray
38
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
Biologia
M Kuźmiak
37
Historia
M Chumińska
1
3.
9.40 - 10.25
Geografia
M Chumińska
31
Matematyka
B Markowska
40
Podstawt ochrony środowiska
A Piechnik
39
Historia
M Chumińska
31
Wiedza o kulturze
J Wiśniewska
30
4.
10.35-11.20
Wos
A Waltrowska
38
Fizyka
Ł Rutkowski
38
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
37
5.
11.25-12.10
J. polski
R Szabunia
28
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Religia
G Krystians
świetlica
LW
R Szabunia
świetlica
J. angielski B
M Wybieralska
21
J. angielski
A Kozłowska
22
6.
12.15-13.00
Edukacja dla bezpieczeństwa 2
E Awińska
37
Informatyka B
M Janowska
27
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
Religia
G Krystians
świetlica
Matematyka rozsz
B Markowska
40
7.
13.15-14.00
J. niemiecki
A Siuta
23
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
28
Informatyka
M Janowska
27
Podstawt ochrony środowiska
A Piechnik
39
Podstawt ochrony środowiska
A Piechnik
39
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
8.
14.05-14.50
  J. niemiecki B
E Kalińska
22
     
9.
14.55-15.40
         
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
25
Podstawy handlu
D Kotas
30
Pracownia marketingu
D Kotas
37
Matematyka
B Markowska
40
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
M Wybieralska
23
2.
8.50-9.35
Chemia
A McMurray
38
Organizacja sprzedaży
D Kotas
30
Organizacja sprzedaży
D Kotas
37
Biologia
M Kuźmiak
37
Historia
M Chumińska
1
3.
9.40 - 10.25
Geografia
M Chumińska
31
Matematyka
B Markowska
40
Organizacja sprzedaży
D Kotas
37
Historia
M Chumińska
31
Wiedza o kulturze
J Wiśniewska
30
4.
10.35-11.20
Wos
A Waltrowska
38
Fizyka
Ł Rutkowski
38
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
37
5.
11.25-12.10
J. polski
R Szabunia
28
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Religia
G Krystians
świetlica
LW
R Szabunia
świetlica
J. angielski B
M Wybieralska
21
J. angielski
A Kozłowska
22
6.
12.15-13.00
Edukacja dla bezpieczeństwa 2
E Awińska
37
Informatyka B
M Janowska
27
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
Religia
G Krystians
świetlica
Matematyka rozsz
B Markowska
40
7.
13.15-14.00
J. niemiecki
A Siuta
23
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
28
Informatyka
M Janowska
27
Pracownia sprzedaży
K Niedźwiecka
30
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
30
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
28
8.
14.05-14.50
  J. niemiecki B
E Kalińska
22
     
9.
14.55-15.40
         
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
J. angielski
A Kozłowska
22
Chemia
A McMurray
37
Matematyka rozsz
J Rudek
40
Biologia
M Kuźmiak
31
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
2.
8.50-9.35
J. angielski
A Kozłowska
22
Matematyka
J Rudek
31
J. polski
J Wiśniewska
30
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
3.
9.40 - 10.25
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Matematyka
J Rudek
28
J. polski
J Wiśniewska
30
LW
A Piechnik
świetlica
Geografia
M Chumińska
31
4.
10.35-11.20
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Dokumentacja budowlana
A Piechnik
39
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
38
J. polski
J Wiśniewska
30
Historia
A Waltrowska
1
5.
11.25-12.10
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
37
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
39
WF
R Pawlaczyk
sala gim
J. angielski
A Kozłowska
28
J. niemiecki
A Siuta
23
6.
12.15-13.00
Historia
A Waltrowska
31
Informatyka
M Janowska
27
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
38
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Filozofia
G Krystians
37
7.
13.15-14.00
  Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
39
Religia
G Krystians
świetlica
Religia
G Krystians
świetlica
 
8.
14.05-14.50
         
9.
14.55-15.40
         
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Informatyka
M Janowska
27
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
28
J. polski
J Wiśniewska
30
2.
8.50-9.35
LW
M Janowska
25
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
J. polski
J Wiśniewska
30
Biologia
M Kuźmiak
31
3.
9.40 - 10.25
Chemia
A McMurray
38
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
A Waltrowska
23
Podstawt ochrony środowiska
A Piechnik
39
Historia
A Waltrowska
1
Historia
A Waltrowska
28
4.
10.35-11.20
J. polski
J Wiśniewska
30
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
J. niemiecki B
A Siuta
23
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
A Waltrowska
23
Geografia
M Chumińska
31
5.
11.25-12.10
J. angielski
A Kozłowska
23
J. angielski B
A Waltrowska
22
Matematyka
B Markowska
40
Matematyka rozsz
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
6.
12.15-13.00
Religia
G Krystians
świetlica
Religia
G Krystians
świetlica
Filozofia
G Krystians
świetlica
Fizyka
Ł Rutkowski
38
WF
R Pawlaczyk
siłownia
WF 1
S Szymanowska
sala gim
7.
13.15-14.00
    Podstawt ochrony środowiska
A Piechnik
39
Podstawt ochrony środowiska
A Piechnik
39
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
8.
14.05-14.50
         
9.
14.55-15.40
         
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
25
Podstawy handlu
D Kotas
30
Pracownia marketingu
D Kotas
37
Informatyka
M Janowska
27
J. polski
J Wiśniewska
30
2.
8.50-9.35
LW
M Janowska
25
Organizacja sprzedaży
D Kotas
30
Organizacja sprzedaży
D Kotas
37
J. polski
J Wiśniewska
30
Biologia
M Kuźmiak
31
3.
9.40 - 10.25
Chemia
A McMurray
38
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
A Waltrowska
23
Organizacja sprzedaży
D Kotas
37
Historia
A Waltrowska
1
Historia
A Waltrowska
28
4.
10.35-11.20
J. polski
J Wiśniewska
30
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
świetlica
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
A Waltrowska
23
Geografia
M Chumińska
31
5.
11.25-12.10
J. angielski
A Kozłowska
23
J. angielski B
A Waltrowska
22
Matematyka
B Markowska
40
Matematyka rozsz
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
siłownia
6.
12.15-13.00
Religia
G Krystians
świetlica
Religia
G Krystians
świetlica
Filozofia
G Krystians
świetlica
Fizyka
Ł Rutkowski
38
WF
R Pawlaczyk
siłownia
WF 1
S Szymanowska
sala gim
7.
13.15-14.00
    Pracownia sprzedaży
K Niedźwiecka
30
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
30
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
28
8.
14.05-14.50
    J. niemiecki
E Kalińska
21
   
9.
14.55-15.40
         
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
  Tech. robót konstr.-bud.
A Piechnik
39
LW
A Piechnik
39
Matematyka rozsz
B Markowska
40
2.
8.50-9.35
Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
Podst. konstr. budowlanych
A Wielkoszyńska
37
J. angielski
A Waltrowska
22
Matematyka
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
3.
9.40 - 10.25
Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
J. niemiecki
A Siuta
23
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
4.
10.35-11.20
Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
J. polski
R Szabunia
28
Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Piechnik
39
Podst. konstr. budowlanych
A Wielkoszyńska
37
WF
S Szymanowska
sala gim
5.
11.25-12.10
Posługiwanie się dok.budowlaną
L Wojdarski
zimna
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
A Waltrowska
22
Kosztorysowanie robót konst - bud
A Piechnik
39
Tech. robót konstr.-bud.
A Piechnik
39
6.
12.15-13.00
Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
Matematyka
B Markowska
40
WF
S Szymanowska
siłownia
Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Piechnik
39
Tech. robót konstr.-bud.
A Piechnik
39
7.
13.15-14.00
  Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
WF
S Szymanowska
sala gim
J. polski
R Szabunia
28
Religia
G Krystians
świetlica
8.
14.05-14.50
  Religia
G Krystians
28
J. polski
R Szabunia
28
   
9.
14.55-15.40
         
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
  J. angielski
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
 
2.
8.50-9.35
J. polski
R Szabunia
28
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
WF
R Pawlaczyk
siłownia
J. angielski
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
 
3.
9.40 - 10.25
J. polski
R Szabunia
28
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Matematyka
B Markowska
40
Matematyka rozsz
B Markowska
40
4.
10.35-11.20
Matematyka
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
Religia
G Krystians
22
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
Matematyka rozsz
B Markowska
40
5.
11.25-12.10
Matematyka
B Markowska
40
LW
D Polaczek
21
J. polski
R Szabunia
28
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
J. polski
R Szabunia
28
6.
12.15-13.00
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
  J. angielski
A Waltrowska
22
WF
R Pawlaczyk
sala gim
J. angielski
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
7.
13.15-14.00
Religia
G Krystians
świetlica
Etyka
R Szabunia
28
      J. niemiecki
A Siuta
23
8.
14.05-14.50
         
9.
14.55-15.40
         

Początek strony