ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Plan obowiązuje od 04.09.2017

1 Tb
Data publikacji: 2018-04-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka rozsz
A Rzepka
31
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
Informatyka
A Rzepka
27
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
8.50-9.35 J. polski
R Szabunia
28
Chemia
E Natkańska
38
Budownictwo ogólne
A Piechnik
39
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
9.40 - 10.25 J. polski
R Szabunia
28
Historia
M Chumińska
31
Biologia
M Kuźmiak
31
J. polski
R Szabunia
28
Matematyka
B Markowska
40
10.35-11.20 Budownictwo ogólne
A Piechnik
39
Geografia
M Chumińska
31
Wos
D Polaczek
1
WF
S Szymanowska
sala gim
WF
S Szymanowska
sala gim
11.25-12.10 Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
31
J. niemiecki
A Siuta
23
Fizyka
A Jarmolińska
38
J. angielski
M Andrzejewska
22
WF
S Szymanowska
sala gim
12.15-13.00 Dokumentacja pracownia
A Wielkoszyńska
37
J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka
B Markowska
40
Budownictwo ogólne
A Piechnik
39
Religia
G Krystians
28
13.15-14.00 Dokumentacja pracownia
A Wielkoszyńska
37
Godz. wych.
A Piechnik
39
Wiedza o kulturze
J Wiśniewska
30
Budownictwo ogólne
A Piechnik
39
Historia
M Chumińska
31
14.05-14.50   Religia
G Krystians
30
     
14.55-15.40          
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Dokumentacja pracownia
A Piechnik
39
J. niemiecki
A Siuta
23
J. polski
R Szabunia
28
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
zimna
Roboty murarskie i tynkarskie
L Wojdarski
zimna
8.50-9.35 Dokumentacja pracownia
A Piechnik
39
Godz. wych.
D Polaczek
1
J. niemiecki
A Siuta
23
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
zimna
Roboty murarskie i tynkarskie
L Wojdarski
zimna
9.40 - 10.25 Konstrukcja. budow.
A Wielkoszyńska
37
Fizyka rozszerzona
A Jarmolińska
38
Fizyka rozszerzona
A Jarmolińska
38
Roboty murarskie i tynkarskie
L Wojdarski
zimna
Roboty murarskie i tynkarskie
L Wojdarski
zimna
10.35-11.20 Matematyka
B Markowska
40
Matematyka rozsz
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
Roboty murarskie i tynkarskie
L Wojdarski
zimna
Roboty murarskie i tynkarskie
L Wojdarski
zimna
11.25-12.10 J. angielski
M Andrzejewska
22
Matematyka
B Markowska
40
J. angielski
M Andrzejewska
22
Roboty murarskie i tynkarskie
L Wojdarski
zimna
Roboty murarskie i tynkarskie
L Wojdarski
zimna
12.15-13.00 Religia
G Krystians
30
Rysunek techniczny
A Wielkoszyńska
37
WF
S Szymanowska
sala gim
Roboty murarskie i tynkarskie
L Wojdarski
zimna
Roboty murarskie i tynkarskie
L Wojdarski
zimna
13.15-14.00 WF
S Szymanowska
sala gim
J. polski
R Szabunia
28
WF
S Szymanowska
sala gim
Roboty murarskie i tynkarskie
L Wojdarski
zimna
Roboty murarskie i tynkarskie
L Wojdarski
zimna
14.05-14.50   J. polski
R Szabunia
28
Religia
G Krystians
30
   
14.55-15.40          
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Organizacja robót budowlanych
A Wielkoszyńska
37
Konstrukcja. budow.
M Babicz
30
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF 1
S Szymanowska
sala gim
Matematyka
B Markowska
40
8.50-9.35 Organizacja robót budowlanych
A Wielkoszyńska
37
Konstrukcja. budow.
M Babicz
30
J. polski
R Szabunia
28
WF 1
S Szymanowska
sala gim
J. niemiecki
A Siuta
23
9.40 - 10.25 Matematyka rozsz
B Markowska
40
J. niemiecki
A Siuta
23
J. polski
R Szabunia
28
Matematyka rozsz
B Markowska
40
Nadzór robót budowlanych
M Babicz
30
10.35-11.20 J. angielski
M Andrzejewska
23
Organizacja robót budowlanych
A Wielkoszyńska
37
J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka
B Markowska
40
Organizacja robót budowlanych
A Wielkoszyńska
37
11.25-12.10 Nadzór robót budowlanych
M Babicz
28
Organizacja robót budowlanych
A Wielkoszyńska
37
Organizacja robót budowlanych
A Wielkoszyńska
37
Nadzór robót budowlanych
M Babicz
37
Nadzór robót budowlanych
M Babicz
1
12.15-13.00 Nadzór robót budowlanych
M Babicz
28
J. polski
R Szabunia
28
Fizyka rozszerzona
A Jarmolińska
38
Nadzór robót budowlanych
M Babicz
37
Kosztorysowanie w budownictwie
M Babicz
1
13.15-14.00 Religia
G Krystians
30
Religia
G Krystians
30
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
Fizyka rozszerzona
A Jarmolińska
38
Kosztorysowanie w budownictwie
M Babicz
1
14.05-14.50       Godz. wych.
E Awińska
1
 
14.55-15.40          

Początek strony