ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Chemia
A McMurray
38
Matematyka
J Rudek
30
Biologia
M Kuźmiak
31
Wiedza o kulturze
J Wiśniewska
30
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
8.50-9.35 Wos
A Waltrowska
1
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
30
Matematyka rozsz
J Rudek
40
J. angielski
A Kozłowska
25
WF
S Szymanowska
sala gim
9.40 - 10.25 J. polski
J Wiśniewska
30
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
30
Matematyka
J Rudek
40
J. niemiecki
A Siuta
23
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
10.35-11.20 Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
28
Dokumentacja budowlana
A Wielkoszyńska
30
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Historia
M Chumińska
1
Religia
G Krystians
świetlica
11.25-12.10 WF
S Szymanowska
sala gim
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Geografia
M Chumińska
31
J. polski
J Wiśniewska
30
12.15-13.00 WF
S Szymanowska
sala gim
LW
A Wielkoszyńska
37
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
38
J. angielski
A Kozłowska
30
J. polski
J Wiśniewska
30
13.15-14.00 Informatyka B
M Janowska
27
Religia
G Krystians
28
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
38
  Historia
M Chumińska
31
14.05-14.50          
14.55-15.40          

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45   Rysunek techniczny
A Piechnik
39
  Matematyka
B Markowska
40
J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
8.50-9.35 Chemia
A McMurray
38
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Biologia
M Kuźmiak
37
Wiedza o kulturze
J Wiśniewska
30
9.40 - 10.25 J. polski
R Szabunia
28
Matematyka rozsz
B Markowska
40
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
Historia
M Chumińska
31
J. angielski B
M Wybieralska
21
J. angielski
A Kozłowska
22
10.35-11.20 Wos
A Waltrowska
1
Fizyka
Ł Rutkowski
38
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
Historia
M Chumińska
1
11.25-12.10 J. angielski
A Kozłowska
23
J. angielski B
M Wybieralska
30
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Geografia
M Chumińska
31
J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
12.15-13.00 Edukacja dla bezpieczeństwa 2
E Awińska
39
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
LW
R Szabunia
28
Religia
G Krystians
świetlica
Matematyka
B Markowska
40
13.15-14.00 Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Informatyka
M Janowska
27
Podstawy ochrony środowiska
A Piechnik
39
Podstawy ochrony środowiska
A Piechnik
39
Podstawy ochrony środowiska
A Piechnik
39
14.05-14.50   Religia
G Krystians
28
     
14.55-15.40          

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45   Organizacja sprzedaży
D Kotas
37
Organizacja i tech. sprzedaży
D Kotas
37
Matematyka
B Markowska
40
J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
8.50-9.35 Chemia
A McMurray
38
Organizacja sprzedaży
D Kotas
31
Organizacja i tech. sprzedaży
D Kotas
37
Biologia
M Kuźmiak
37
Wiedza o kulturze
J Wiśniewska
30
9.40 - 10.25 J. polski
R Szabunia
28
Matematyka rozsz
B Markowska
40
Podstawy handlu
D Kotas
37
Historia
M Chumińska
31
J. angielski B
M Wybieralska
21
J. angielski
A Kozłowska
22
10.35-11.20 Wos
A Waltrowska
1
Fizyka
Ł Rutkowski
38
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
Historia
M Chumińska
1
11.25-12.10 J. angielski
A Kozłowska
23
J. angielski B
M Wybieralska
30
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Geografia
M Chumińska
31
J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
12.15-13.00 Informatyka
M Janowska
27
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
LW
R Szabunia
28
Religia
G Krystians
świetlica
Matematyka
B Markowska
40
13.15-14.00 Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
Edukacja dla bezpieczeństwa 2
E Awińska
31
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
14.05-14.50   Religia
G Krystians
28
     
14.55-15.40          

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45   Chemia
A McMurray
31
Matematyka rozsz
J Rudek
40
Biologia
M Kuźmiak
31
 
8.50-9.35 Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
21
Matematyka
J Rudek
1
J. polski
J Wiśniewska
30
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
9.40 - 10.25 WF
R Pawlaczyk
sala gim
Matematyka
J Rudek
1
Religia
G Krystians
świetlica
LW
A Piechnik
39
J. polski
J Wiśniewska
30
10.35-11.20 WF
R Pawlaczyk
sala gim
Dokumentacja budowlana
A Piechnik
39
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
1
J. polski
J Wiśniewska
30
Historia
A Waltrowska
28
11.25-12.10 Filozofia
G Krystians
świetlica
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
1
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
1
J. angielski
A Kozłowska
21
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
12.15-13.00 J. angielski
A Kozłowska
22
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
31
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Religia
G Krystians
świetlica
13.15-14.00 J. angielski
A Kozłowska
22
Historia
A Waltrowska
1
Informatyka
M Janowska
27
  J. niemiecki
A Siuta
25
14.05-14.50 Geografia
M Chumińska
31
       
14.55-15.40          

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45   Rysunek techniczny
A Piechnik
39
Informatyka
M Janowska
27
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
1
Biologia
M Kuźmiak
38
8.50-9.35 LW
M Janowska
31
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
J. polski
J Wiśniewska
30
J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
9.40 - 10.25 Chemia
A McMurray
38
J. angielski B
A Kozłowska
23
J. angielski
A Waltrowska
22
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
J. angielski B
A Kozłowska
21
J. angielski
A Waltrowska
22
Historia
A Waltrowska
38
10.35-11.20 J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
B Markowska
40
Geografia
M Chumińska
31
J. angielski B
A Kozłowska
21
J. angielski
A Waltrowska
22
J. polski
J Wiśniewska
30
11.25-12.10 Historia
A Waltrowska
1
Matematyka
B Markowska
40
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Matematyka rozsz
B Markowska
40
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
12.15-13.00 Religia
G Krystians
świetlica
Religia
G Krystians
świetlica
Filozofia
G Krystians
39
Fizyka
Ł Rutkowski
38
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
13.15-14.00 Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
  Podstawy ochrony środowiska
A Piechnik
39
Podstawy ochrony środowiska
A Piechnik
39
Podstawy ochrony środowiska
A Piechnik
39
14.05-14.50          
14.55-15.40          

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
1
Organizacja sprzedaży
D Kotas
37
Organizacja i tech. sprzedaży
D Kotas
37
Informatyka
M Janowska
27
Biologia
M Kuźmiak
38
8.50-9.35 LW
M Janowska
31
Organizacja sprzedaży
D Kotas
31
Organizacja i tech. sprzedaży
D Kotas
37
J. polski
J Wiśniewska
30
J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
9.40 - 10.25 Chemia
A McMurray
38
J. angielski B
A Kozłowska
23
J. angielski
A Waltrowska
22
Podstawy handlu
D Kotas
37
J. angielski B
A Kozłowska
21
J. angielski
A Waltrowska
22
Historia
A Waltrowska
38
10.35-11.20 J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
B Markowska
40
Geografia
M Chumińska
31
J. angielski B
A Kozłowska
21
J. angielski
A Waltrowska
22
J. polski
J Wiśniewska
30
11.25-12.10 Historia
A Waltrowska
1
Matematyka
B Markowska
40
WF 1
R Pawlaczyk
sala gim
WF
S Szymanowska
siłownia
Matematyka rozsz
B Markowska
40
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
12.15-13.00 Religia
G Krystians
świetlica
Religia
G Krystians
świetlica
Filozofia
G Krystians
39
Fizyka
Ł Rutkowski
38
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
13.15-14.00 Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
  Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
14.05-14.50          
14.55-15.40          

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
  Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Piechnik
39
Matematyka
B Markowska
40
8.50-9.35 Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
Religia
G Krystians
21
J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
9.40 - 10.25 Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
WF
S Szymanowska
sala gim
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
10.35-11.20 Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
J. polski
R Szabunia
28
Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Piechnik
39
Podst. konstr. budowlanych
A Wielkoszyńska
27
Podst. konstr. budowlanych
A Wielkoszyńska
37
11.25-12.10 Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
J. polski
R Szabunia
28
J. angielski
A Waltrowska
22
Tech. robót konstr.-bud.
A Piechnik
39
Tech. robót konstr.-bud.
A Piechnik
39
12.15-13.00 Posługiwanie się dok.budowlaną
L Wojdarski
zimna
J. niemiecki
A Siuta
23
Kosztorysowanie robót konst - bud
A Piechnik
27
LW
A Piechnik
27
Tech. robót konstr.-bud.
A Piechnik
39
13.15-14.00   Matematyka rozsz
B Markowska
40
J. angielski
A Waltrowska
22
J. polski
R Szabunia
28
WF
S Szymanowska
sala gim
14.05-14.50     Religia
G Krystians
28
  WF
S Szymanowska
sala gim
14.55-15.40          

Data publikacji: 2019-09-24

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
A Waltrowska
22
Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
8.50-9.35 J. polski
R Szabunia
28
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
Działalność gospodarcza
D Polaczek
1
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
A Waltrowska
22
Działalność gospodarcza
D Polaczek
1
9.40 - 10.25 Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
21
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Matematyka rozsz
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
10.35-11.20 Matematyka
B Markowska
40
J. obcy zawodowy
A Kozłowska
22
Religia
G Krystians
świetlica
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
Matematyka rozsz
B Markowska
40
11.25-12.10 Działalność gospodarcza
D Polaczek
22
J. obcy zawodowy
A Kozłowska
22
J. polski
R Szabunia
28
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
A Waltrowska
22
12.15-13.00 Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
LW
D Polaczek
22
Kosztorysowanie i dok.przetar.
A Wielkoszyńska
37
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
13.15-14.00 Religia
G Krystians
21
Etyka
R Szabunia
28
Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
Kosztorysowanie i dok.przetar.
A Wielkoszyńska
37
Kosztorysowanie i dok.przetar.
A Wielkoszyńska
37
WF
R Pawlaczyk
siłownia
14.05-14.50   J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
A Waltrowska
22
Kosztorysowanie i dok.przetar.
A Wielkoszyńska
37
J. obcy zawodowy
A Kozłowska
22
Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
14.55-15.40          

Początek strony