ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

 Plan dostępny wkrótce. 

Data publikacji: 2018-09-14

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Wykonywanie robót Konstr.-budowlanych BD29
L Wojdarski
zimna
J. polski
R Szabunia
28
  Matematyka rozsz
B Markowska
40
Dokumentacja budowlana
A Piechnik
39
8.50-9.35 Wykonywanie robót Konstr.-budowlanych BD29
L Wojdarski
zimna
Dokumentacja budowlana
A Piechnik
39
Fizyka rozszerzona
A Jarmolińska
38
Tech. robót konstr.-budowlanych BD.29
A Piechnik
39
Tech. robót konstr.-budowlanych BD.29
A Piechnik
39
9.40 - 10.25 Wykonywanie robót Konstr.-budowlanych BD29
L Wojdarski
zimna
J. niemiecki
A Siuta
23
Fizyka rozszerzona
A Jarmolińska
38
Tech. robót konstr.-budowlanych BD.29
A Piechnik
39
WF
S Szymanowska
siłownia
10.35-11.20 Wykonywanie robót Konstr.-budowlanych BD29
L Wojdarski
zimna
Matematyka
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
WF
S Szymanowska
sala gim
Godz. wych.
A Piechnik
39
11.25-12.10 Wykonywanie robót Konstr.-budowlanych BD29
L Wojdarski
zimna
Podst. konstr. budowlanych BD.30
A Wielkoszyńska
37
Posługiwanie się dok.budowlaną BD.30
A Wielkoszyńska
37
WF
S Szymanowska
sala gim
Kosztorysowanie robót Konst - budowlanych BD30
A Wielkoszyńska
37
12.15-13.00 Wykonywanie robót Konstr.-budowlanych BD29
L Wojdarski
zimna
Działalność gospodarcza
D Polaczek
1
Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Wielkoszyńska
37
Podst. konstr. budowlanych BD.30
A Wielkoszyńska
37
Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Wielkoszyńska
37
13.15-14.00 Wykonywanie robót Konstr.-budowlanych BD29
L Wojdarski
zimna
Religia
G Krystians
1
Religia
G Krystians
30
J. polski
R Szabunia
28
J. angielski
M Andrzejewska
22
14.05-14.50 Wykonywanie robót Konstr.-budowlanych BD29
L Wojdarski
zimna
  J. niemiecki
A Siuta
23
J. polski
R Szabunia
28
J. angielski
M Andrzejewska
22
14.55-15.40          

Data publikacji: 2018-09-14

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 J. angielski
M Andrzejewska
22
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
R Szabunia
28
Nadzór robót budowlanych
A Piechnik
39
Organizacja robót budowlanych
A Wielkoszyńska
37
8.50-9.35 Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
J. polski
R Szabunia
28
WF
S Szymanowska
sala gim
Matematyka rozsz
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
9.40 - 10.25 J. polski
R Szabunia
28
Konstrukcja. budow.
A Wielkoszyńska
37
WF
S Szymanowska
sala gim
Matematyka rozsz
B Markowska
40
J. niemiecki
A Siuta
23
10.35-11.20 Godz. wych.
D Polaczek
1
Konstrukcja. budow.
A Wielkoszyńska
37
Fizyka rozszerzona
A Jarmolińska
38
Organizacja robót budowlanych
A Wielkoszyńska
37
Organizacja robót budowlanych
A Wielkoszyńska
37
11.25-12.10 WF
S Szymanowska
sala gim
J. niemiecki
A Siuta
23
Nadzór robót budowlanych
A Piechnik
39
Organizacja robót budowlanych
A Wielkoszyńska
28
Nadzór robót budowlanych
A Piechnik
39
12.15-13.00 Religia
G Krystians
30
Etyka
R Szabunia
28
J. niemiecki
A Siuta
23
Fizyka rozszerzona
A Jarmolińska
38
Nadzór robót budowlanych
A Piechnik
39
J. angielski
M Andrzejewska
22
13.15-14.00 Nadzór robót budowlanych
A Piechnik
39
Organizacja robót budowlanych
A Wielkoszyńska
37
Organizacja robót budowlanych
A Wielkoszyńska
37
Nadzór robót budowlanych
A Piechnik
39
Nadzór robót budowlanych
A Piechnik
39
14.05-14.50 Nadzór robót budowlanych
A Piechnik
39
Religia
G Krystians
28
J. angielski
M Andrzejewska
22
   
14.55-15.40          

Data publikacji: 2018-09-14

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Fizyka rozszerzona
A Jarmolińska
38
Kosztorysowanie i dok.przetar. w bodownictwie
A Wielkoszyńska
37
  Kosztorysowanie i dok.przetar. w bodownictwie
A Wielkoszyńska
37
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
8.50-9.35 J. polski
R Szabunia
28
Kosztorysowanie i dok.przetar. w bodownictwie
A Wielkoszyńska
37
Matematyka
B Markowska
40
Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
9.40 - 10.25 Matematyka
B Markowska
40
Matematyka rozsz
B Markowska
40
J. obcy zawodowy
A Siuta
23
Działalnośc gosp. w budownictwie
D Polaczek
1
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
10.35-11.20 Matematyka rozsz
B Markowska
40
Działalnośc gosp. w budownictwie
D Polaczek
1
Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
J. obcy zawodowy
A Siuta
23
WF
S Szymanowska
sala gim
11.25-12.10 Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
Działalnośc gosp. w budownictwie
D Polaczek
1
Fizyka rozszerzona
A Jarmolińska
38
J. obcy zawodowy
A Siuta
23
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Andrzejewska
22
12.15-13.00 Kosztorysowanie i dok.przetar. w bodownictwie
A Wielkoszyńska
37
Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Andrzejewska
22
WF
S Szymanowska
sala gim
Fizyka rozszerzona
A Jarmolińska
38
13.15-14.00 J. polski
R Szabunia
28
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Andrzejewska
22
Godz. wych.
E Awińska
1
Kosztorysowanie w budownictwie
A Wielkoszyńska
37
Fizyka rozszerzona
A Jarmolińska
38
14.05-14.50 Religia
G Krystians
30
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
M Andrzejewska
22
Religia
G Krystians
30
WF
S Szymanowska
sala gim
 
14.55-15.40          

Początek strony