ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Chemia
A McMurray
38
Matematyka
J Rudek
30
Biologia
M Kuźmiak
31
Wiedza o kulturze
J Wiśniewska
30
Podst. przedsięb.
D Polaczek
37
2.
8.50-9.35
Wos
A Waltrowska
1
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
37
Matematyka rozsz
J Rudek
40
J. angielski
A Kozłowska
21
Informatyka
M Janowska
27
WF
S Szymanowska
sala gim
3.
9.40 - 10.25
J. polski
J Wiśniewska
30
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
30
Matematyka
J Rudek
40
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
A Kozłowska
21
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
4.
10.35-11.20
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
świetlica
Dokumentacja budowlana
A Wielkoszyńska
37
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Geografia
M Chumińska
31
Religia
G Krystians
świetlica
5.
11.25-12.10
WF
S Szymanowska
sala gim
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Historia
M Chumińska
31
J. angielski
A Kozłowska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
6.
12.15-13.00
WF
S Szymanowska
sala gim
LW
A Wielkoszyńska
37
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
38
J. polski
J Wiśniewska
30
J. polski
J Wiśniewska
30
7.
13.15-14.00
Informatyka B
M Janowska
27
J. angielski
A Kozłowska
22
Religia
G Krystians
28
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
38
  Historia
M Chumińska
31
8.
14.05-14.50
         
9.
14.55-15.40
         

Data publikacji: 29.10.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
  Matematyka
B Markowska
40
J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
2.
8.50-9.35
Chemia
A McMurray
38
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Biologia
M Kuźmiak
37
Wiedza o kulturze
J Wiśniewska
30
3.
9.40 - 10.25
Geografia
M Chumińska
31
Matematyka rozsz
B Markowska
40
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
Historia
M Chumińska
31
Historia
M Chumińska
31
4.
10.35-11.20
J. polski
R Szabunia
28
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Wos
A Waltrowska
1
J. polski
R Szabunia
28
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
M Wybieralska
21
5.
11.25-12.10
J. angielski
A Kozłowska
23
J. angielski B
M Wybieralska
22
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
6.
12.15-13.00
Edukacja dla bezpieczeństwa 2
E Awińska
39
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
LW
R Szabunia
28
Religia
G Krystians
świetlica
Matematyka
B Markowska
40
7.
13.15-14.00
  Informatyka
M Janowska
27
Podstawy ochrony środowiska
A Piechnik
39
Podstawy ochrony środowiska
A Piechnik
39
Podstawy ochrony środowiska
A Piechnik
39
8.
14.05-14.50
  Religia
G Krystians
28
     
9.
14.55-15.40
         

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Pracownia sprzedaży
K Niedźwiecka
1
Organizacja sprzedaży
D Kotas
25
Pracownia marketingu i handlu
D Kotas
1
Matematyka
B Markowska
40
J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
2.
8.50-9.35
Chemia
A McMurray
38
Organizacja sprzedaży
D Kotas
25
Organizacja sprzedaży
D Kotas
1
Biologia
M Kuźmiak
37
Wiedza o kulturze
J Wiśniewska
30
3.
9.40 - 10.25
Geografia
M Chumińska
31
Matematyka rozsz
B Markowska
40
Podstawy handlu
D Kotas
1
Historia
M Chumińska
31
Historia
M Chumińska
31
4.
10.35-11.20
J. polski
R Szabunia
28
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Wos
A Waltrowska
1
J. polski
R Szabunia
28
J. angielski
A Kozłowska
22
J. angielski B
M Wybieralska
21
5.
11.25-12.10
J. angielski
A Kozłowska
23
J. angielski B
M Wybieralska
22
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
6.
12.15-13.00
Informatyka
M Janowska
27
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
LW
R Szabunia
28
Religia
G Krystians
świetlica
Matematyka
B Markowska
40
7.
13.15-14.00
  Edukacja dla bezpieczeństwa 2
E Awińska
37
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
8.
14.05-14.50
  Religia
G Krystians
28
     
9.
14.55-15.40
         

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  Chemia
A McMurray
31
Matematyka rozsz
J Rudek
40
Biologia
M Kuźmiak
31
J. angielski
A Kozłowska
22
2.
8.50-9.35
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
21
Matematyka
J Rudek
1
J. polski
J Wiśniewska
30
Fizyka
Ł Rutkowski
38
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
3.
9.40 - 10.25
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Matematyka
J Rudek
1
Religia
G Krystians
świetlica
LW
A Piechnik
39
J. polski
J Wiśniewska
30
4.
10.35-11.20
WF
R Pawlaczyk
sala gim
Dokumentacja budowlana
A Piechnik
39
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
30
J. polski
J Wiśniewska
30
Historia
A Waltrowska
28
5.
11.25-12.10
Filozofia
G Krystians
świetlica
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
31
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
1
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
Podstawy bud.
A Wielkoszyńska
37
6.
12.15-13.00
J. angielski
A Kozłowska
22
Technologia robót murarskich i tynkarskich
L Wojdarski
31
WF
R Pawlaczyk
sala gim
J. angielski
A Kozłowska
23
Religia
G Krystians
świetlica
7.
13.15-14.00
Geografia
M Chumińska
31
Historia
A Waltrowska
1
Informatyka
M Janowska
27
  J. niemiecki
A Siuta
23
8.
14.05-14.50
         
9.
14.55-15.40
         

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
Informatyka
M Janowska
27
  Biologia
M Kuźmiak
31
2.
8.50-9.35
LW
M Janowska
31
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
Stan i zasoby środowiska
A Piechnik
39
J. polski
J Wiśniewska
30
J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
3.
9.40 - 10.25
Chemia
A McMurray
38
J. angielski B
A Kozłowska
23
J. angielski
A Waltrowska
22
Rysunek techniczny
A Piechnik
39
Historia
A Waltrowska
1
J. angielski B
A Kozłowska
21
J. angielski
A Waltrowska
22
4.
10.35-11.20
J. polski
J Wiśniewska
30
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
21
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. angielski B
A Kozłowska
21
J. angielski
A Waltrowska
22
J. polski
J Wiśniewska
30
5.
11.25-12.10
Historia
A Waltrowska
1
Matematyka
B Markowska
40
Geografia
M Chumińska
31
Matematyka rozsz
B Markowska
40
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
6.
12.15-13.00
Religia
G Krystians
świetlica
Religia
G Krystians
świetlica
Filozofia
G Krystians
39
Fizyka
Ł Rutkowski
38
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
7.
13.15-14.00
Matematyka
B Markowska
40
  Podstawy ochrony środowiska
A Piechnik
39
Podstawy ochrony środowiska
A Piechnik
39
Podstawy ochrony środowiska
A Piechnik
39
8.
14.05-14.50
         
9.
14.55-15.40
         

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Pracownia sprzedaży
K Niedźwiecka
1
Organizacja sprzedaży
D Kotas
25
Pracownia marketingu i handlu
D Kotas
1
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
1
Biologia
M Kuźmiak
31
2.
8.50-9.35
LW
M Janowska
31
Organizacja sprzedaży
D Kotas
25
Organizacja sprzedaży
D Kotas
1
J. polski
J Wiśniewska
30
J. niemiecki B
E Kalińska
21
J. niemiecki
A Siuta
23
3.
9.40 - 10.25
Chemia
A McMurray
38
J. angielski B
A Kozłowska
23
J. angielski
A Waltrowska
22
Podstawy handlu
D Kotas
1
Historia
A Waltrowska
1
J. angielski B
A Kozłowska
21
J. angielski
A Waltrowska
22
4.
10.35-11.20
J. polski
J Wiśniewska
30
Informatyka
M Janowska
27
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. angielski B
A Kozłowska
21
J. angielski
A Waltrowska
22
J. polski
J Wiśniewska
30
5.
11.25-12.10
Historia
A Waltrowska
1
Matematyka
B Markowska
40
Geografia
M Chumińska
31
Matematyka rozsz
B Markowska
40
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
6.
12.15-13.00
Religia
G Krystians
świetlica
Religia
G Krystians
świetlica
Filozofia
G Krystians
39
Fizyka
Ł Rutkowski
38
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
7.
13.15-14.00
Matematyka
B Markowska
40
  Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
Sprzedaż towarów
K Niedźwiecka
1
8.
14.05-14.50
         
9.
14.55-15.40
         

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
  J. polski
R Szabunia
28
Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Piechnik
39
Matematyka
B Markowska
40
2.
8.50-9.35
Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
Religia
G Krystians
21
J. niemiecki
A Siuta
23
Matematyka
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
3.
9.40 - 10.25
Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
WF
S Szymanowska
sala gim
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
4.
10.35-11.20
Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
J. polski
R Szabunia
28
Organizowanie i kontrolowanie robót konstr-budowl.
A Piechnik
39
Podst. konstr. budowlanych
A Wielkoszyńska
27
Podst. konstr. budowlanych
A Wielkoszyńska
37
5.
11.25-12.10
Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
zimna
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
J. angielski
A Waltrowska
22
Tech. robót konstr.-bud.
A Piechnik
39
Tech. robót konstr.-bud.
A Piechnik
39
6.
12.15-13.00
Posługiwanie się dok.budowlaną
L Wojdarski
zimna
J. niemiecki
A Siuta
23
Kosztorysowanie robót konst - bud
A Piechnik
27
LW
A Piechnik
Tech. robót konstr.-bud.
A Piechnik
39
7.
13.15-14.00
Wyk. robót konstr.-budo.
L Wojdarski
Zimna1
Matematyka rozsz
B Markowska
40
J. angielski
A Waltrowska
22
J. polski
R Szabunia
28
WF
S Szymanowska
sala gim
8.
14.05-14.50
    Religia
G Krystians
28
  WF
S Szymanowska
sala gim
9.
14.55-15.40
         

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
  J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
A Waltrowska
22
WF
R Pawlaczyk
sala gim
2.
8.50-9.35
J. polski
R Szabunia
28
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
WF
R Pawlaczyk
siłownia
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
A Waltrowska
22
LW
D Polaczek
1
3.
9.40 - 10.25
J. polski
R Szabunia
28
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
21
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Matematyka rozsz
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
4.
10.35-11.20
Matematyka
B Markowska
40
Matematyka
B Markowska
40
Religia
G Krystians
świetlica
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
Matematyka rozsz
B Markowska
40
5.
11.25-12.10
Matematyka
B Markowska
40
J. angielski
A Waltrowska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
J. polski
R Szabunia
28
Fizyka rozszerzona
Ł Rutkowski
38
J. angielski
A Waltrowska
22
6.
12.15-13.00
Historia i społeczeństwo
D Polaczek
1
  Historia i społeczeństwo
D Polaczek
21
J. polski
R Szabunia
28
 
7.
13.15-14.00
Religia
G Krystians
21
Etyka
R Szabunia
28
  J. niemiecki
A Siuta
23
   
8.
14.05-14.50
         
9.
14.55-15.40
         

Początek strony