ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Technologia syst. suchej
R Błażewicz
zimna
  Informatyka B
A Rzepka
27
Chemia
E Natkańska
38
J. niemiecki
A Siuta
23
8.50-9.35 Technologia syst. suchej
R Błażewicz
zimna
  J. polski
J Wiśniewska
30
J. polski
J Wiśniewska
30
Religia
G Krystians
31
9.40 - 10.25     Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
1
Godz. wych.
J Wiśniewska
30
Budownictwo ogólne
A Piechnik
39
10.35-11.20     Fizyka
A Jarmolińska
38
J. angielski
M Andrzejewska
22
J. niemiecki
A Siuta
23
Dokumentacja techniczna
A Piechnik
39
11.25-12.10     WF
S Szymanowska
sala gim
WF
S Szymanowska
sala gim
Geografia
M Chumińska
31
12.15-13.00     Religia
G Krystians
31
WF
S Szymanowska
sala gim
Historia
M Chumińska
31
13.15-14.00     Informatyka
A Rzepka
27
Matematyka
B Markowska
40
 
14.05-14.50          
14.55-15.40          
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 J. angielski
K Marchel
23
Chemia
E Natkańska
37
Techniki wytwarzania
Z Uhman
25
J. polski
J Wiśniewska
30
J. niemiecki
E Kalińska
21
8.50-9.35 WF
R Pawlaczyk
sala gim
Godz. wych.
B Markowska
40
Podstawy konstrukcji maszyn
Z Uhman
25
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25
Informatyka
A Rzepka
27
J. niemiecki
E Kalińska
21
9.40 - 10.25 J. niemiecki
E Kalińska
21
J. angielski
K Marchel
25
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
J Wiśniewska
30
WF
R Pawlaczyk
Geografia
M Chumińska
30
10.35-11.20 Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
1
Chemia
E Natkańska
38
J. polski
J Wiśniewska
30
J. polski
J Wiśniewska
30
Geografia
M Chumińska
31
11.25-12.10 Religia
G Krystians
30
Historia
M Chumińska
31
Techniki wytwarzania
Z Uhman
25
Informatyka
A Rzepka
27
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
30
Matematyka
B Markowska
39
12.15-13.00 Podstawy konstrukcji maszyn
Z Uhman
25
Historia
M Chumińska
31
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Fizyka
A Jarmolińska
38
Godz. wych.
B Markowska
39
13.15-14.00 Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25
Informatyka B
A Rzepka
27
Fizyka
A Jarmolińska
38
J. niemiecki
E Kalińska
22
Religia
G Krystians
30
14.05-14.50 Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25
  Informatyka B
A Rzepka
27
   
14.55-15.40          
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 J. niemiecki
E Kalińska
21
J. angielski
M Andrzejewska
22
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25
Biologia
M Kuźmiak
31
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25
8.50-9.35 J. niemiecki
E Kalińska
21
J. angielski
M Andrzejewska
22
Podstawy konstrukcji maszyn
Z Uhman
25
Biologia
M Kuźmiak
31
J. polski
R Szabunia
28
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25
WF
S Szymanowska
siłownia
9.40 - 10.25 WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Historia
D Polaczek
1
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
WF
S Szymanowska
sala gim
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25
WF
S Szymanowska
siłownia
Godz. wych.
S Szymanowska
25
10.35-11.20 J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25
WF
S Szymanowska
siłownia
Matematyka
A Rzepka
37
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
11.25-12.10 J. polski
R Szabunia
28
J. polski
R Szabunia
28
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Matematyka
A Rzepka
37
Religia
G Krystians
30
12.15-13.00 Godz. wych.
S Szymanowska
1
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
Podstawy konstrukcji maszyn
Z Uhman
25
Technologia napraw elektrycznych
B Gudaniec
25
Historia
D Polaczek
1
13.15-14.00 Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Technologia napraw elektrycznych
B Gudaniec
25
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25
Technologia napraw elektrycznych
B Gudaniec
25
Przepisy ruch. drogo.
I Palacz
1
14.05-14.50 Religia
G Krystians
30
Technologia napraw elektrycznych
B Gudaniec
25
Technologia, diagnozowanie i naprawa pojazdów
Z Uhman
25
  Przepisy ruch. drogo.
I Palacz
1
14.55-15.40          
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 J. polski
J Wiśniewska
30
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
J Wiśniewska
30
J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
K Marchel
21
J. obcy zawodowy
M Andrzejewska
22
8.50-9.35 J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
K Marchel
25
Godz. wych.
A Siuta
23
J. obcy zawodowy
M Andrzejewska
22
J. angielski
K Marchel
31
J. niemiecki
A Siuta
23
Budownictwo ogólne
A Piechnik
39
9.40 - 10.25 Budownictwo ogólne
A Piechnik
39
Tech. robót posadzkarsko-okładzinowych
A Wielkoszyńska
37
Budownictwo ogólne
A Piechnik
39
Działalnośc gosp. w budownictwie
D Polaczek
1
Wos
D Polaczek
1
10.35-11.20 J. niemiecki
A Siuta
23
J. angielski
K Marchel
30
Budownictwo ogólne
A Piechnik
39
WF
R Pawlaczyk
sala gim
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Godz. wych.
A Siuta
25
11.25-12.10 Budownictwo ogólne
A Piechnik
40
Wos
D Polaczek
1
Religia
G Krystians
30
Matematyka
B Markowska
40
Tech. robót posadzkarsko-okładzinowych
A Wielkoszyńska
37
12.15-13.00 Budownictwo ogólne
A Piechnik
40
Matematyka
B Markowska
40
Działalnośc gosp. w budownictwie
D Polaczek
1
Tech. robót posadzkarsko-okładzinowych
A Wielkoszyńska
Tech. robót posadzkarsko-okładzinowych
A Wielkoszyńska
37
13.15-14.00 Tech. robót posadzkarsko-okładzinowych
A Wielkoszyńska
37
Tech. robót posadzkarsko-okładzinowych
A Wielkoszyńska
37
WF
R Pawlaczyk
siłownia
Przygotowanie do egzaminu
A Wielkoszyńska
37
Matematyka
B Markowska
39
14.05-14.50         Religia
G Krystians
30
14.55-15.40          

Początek strony