ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

 Plan dostępny wkrótce. 

Data publikacji: 2018-09-21

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 J. niemiecki
E Kalińska
21
J. angielski
K Wesołek
28
Historia
D Polaczek
1
Biologia
M Kuźmiak
31
Historia
D Polaczek
1
Matematyka
B Markowska
40
8.50-9.35 J. niemiecki
E Kalińska
21
J. angielski
K Wesołek
28
Matematyka
B Markowska
40
Godz. wych.
R Szabunia
28
Biologia
M Kuźmiak
31
Wos
D Polaczek
1
9.40 - 10.25 Chemia
A McMurray
38
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
30
Matematyka
B Markowska
40
WF
S Szymanowska
sala gim
J. polski
R Szabunia
28
10.35-11.20 Chemia
A McMurray
38
WF
S Szymanowska
sala gim
Wos
D Polaczek
1
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
R Szabunia
28
11.25-12.10 J. polski
R Szabunia
28
Podstawy konstrukcji maszyn
Z Uhman
25
Obsługa środków transportu drogowego
Z Uhman
25
J. polski
R Szabunia
28
Geografia
M Chumińska
31
12.15-13.00 Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
30
Obsługa środków transportu drogowego
Z Uhman
25
Obsługa środków transportu drogowego
Z Uhman
25
Obsługa środków transportu drogowego
Z Uhman
25
Geografia
M Chumińska
31
13.15-14.00 Podstawy konstrukcji maszyn
Z Uhman
25
Informatyka
A Rzepka
27
Fizyka
A Jarmolińska
38
Obsługa środków transportu drogowego
Z Uhman
25
Religia
G Krystians
31
14.05-14.50 Religia
G Krystians
30
Etyka
R Szabunia
28
Informatyka
A Rzepka
27
Fizyka
A Jarmolińska
38
Obsługa środków transportu drogowego
Z Uhman
25
WF
S Szymanowska
sala gim
14.55-15.40          

Data publikacji: 2018-09-21

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Chemia
A McMurray
31
Informatyka
A Rzepka
27
Fizyka
A Jarmolińska
38
Biologia
M Kuźmiak
31
Informatyka B
A Rzepka
27
8.50-9.35 Chemia
A McMurray
31
Informatyka
A Rzepka
27
Biologia
M Kuźmiak
31
WF
S Szymanowska
sala gim
Informatyka B
A Rzepka
27
9.40 - 10.25 J. angielski
K Wesołek
21
J. niemiecki
A Siuta
23
Wos
D Polaczek
1
Podstawy konstrukcji maszyn
Z Uhman
25
J. polski
J Wiśniewska
30
J. polski
J Wiśniewska
30
10.35-11.20 J. angielski
K Wesołek
21
J. niemiecki
A Siuta
23
Religia
G Krystians
30
Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
J. polski
J Wiśniewska
30
J. polski
J Wiśniewska
30
11.25-12.10 Wos
D Polaczek
1
Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
30
Geografia
M Chumińska
31
Historia
M Chumińska
31
WF
S Szymanowska
sala gim
12.15-13.00 Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
Matematyka
A Rzepka
38
Geografia
M Chumińska
31
Historia
M Chumińska
31
WF
S Szymanowska
sala gim
13.15-14.00 Edukacja dla bezpieczeństwa
E Awińska
1
Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
Matematyka
A Rzepka
31
Matematyka
A Rzepka
38
Podstawy konstrukcji maszyn
Z Uhman
25
14.05-14.50 Etyka / Religia
R Szabunia / Krystians
28 / 30
Podstawy technik wytwarzania
Z Uhman
25
Matematyka
A Rzepka
31
Godz. wych.
A Rzepka
38
Fizyka
A Jarmolińska
38
14.55-15.40          

Data publikacji: 2018-09-21

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 J. polski
J Wiśniewska
30
  Technologia robót wykończeniowych
A Piechnik
39
   
8.50-9.35 Rysunek budowlany
A Wielkoszyńska
37
  Technologia robót wykończeniowych
A Piechnik
39
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
J. polski
J Wiśniewska
30
9.40 - 10.25 Rysunek budowlany
A Wielkoszyńska
37
Technologia robót wykończeniowych
A Piechnik
39
Biologia
M Kuźmiak
31
Biologia
M Kuźmiak
31
Matematyka
B Markowska
40
10.35-11.20 Podstawy budownictwa
A Piechnik
39
Technologia robót wykończeniowych
A Piechnik
39
Historia
M Chumińska
31
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Historia
M Chumińska
31
11.25-12.10 J. angielski
K Wesołek
21
J. niemiecki
A Siuta
23
WF
S Szymanowska
sala gim
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
J Wiśniewska
30
J. polski
J Wiśniewska
30
12.15-13.00 J. angielski
K Wesołek
21
J. niemiecki
A Siuta
23
WF
S Szymanowska
sala gim
Religia
G Krystians
30
Godz. wych.
J Wiśniewska
30
Religia
G Krystians
1
13.15-14.00 Rysunek budowlany
A Wielkoszyńska
37
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
Podst. przedsięb.
D Polaczek
1
J. angielski
K Wesołek
21
J. niemiecki
A Siuta
23
WF
S Szymanowska
sala gim
14.05-14.50   Rysunek budowlany
A Wielkoszyńska
37
  J. angielski
K Wesołek
21
J. niemiecki
A Siuta
23
Podstawy budownictwa
A Piechnik
39
14.55-15.40          

Data publikacji: 2018-09-21

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 Budownictwo ogólne
A Wielkoszyńska
37
  Godz. wych.
A Wielkoszyńska
37
  Przygotowanie do egzaminu

A Wielkoszyńska
37
8.50-9.35 Matematyka
B Markowska
40
Działalnośc gosp. w budownictwie
D Polaczek
1
Budownictwo ogólne
A Wielkoszyńska
37
  J. polski
R Szabunia
28
9.40 - 10.25 Wos
D Polaczek
1
J. obcy zawodowy
E Kalińska
21
Tech. robót posadzkarsko-okładzinowych
A Piechnik
39
Budownictwo ogólne
A Wielkoszyńska
37
Budownictwo ogólne
A Wielkoszyńska
37
10.35-11.20 Budownictwo ogólne
A Wielkoszyńska
37
J. obcy zawodowy
E Kalińska
21
Tech. robót posadzkarsko-okładzinowych
A Piechnik
39
Tech. robót posadzkarsko-okładzinowych
A Piechnik
39
Matematyka
B Markowska
40
11.25-12.10 Tech. robót posadzkarsko-okładzinowych
A Piechnik
39
Tech. robót posadzkarsko-okładzinowych
A Piechnik
39
Działalnośc gosp. w budownictwie
D Polaczek
1
Tech. robót posadzkarsko-okładzinowych
A Piechnik
39
Matematyka
B Markowska
40
12.15-13.00 Wos
D Polaczek
1
Religia
G Krystians
31
Matematyka
B Markowska
40
J. polski
R Szabunia
28
Przygotowanie do egzaminu

A Piechnik
39
13.15-14.00 Religia
G Krystians
30
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. angielski
M Andrzejewska
22
J. niemiecki
E Kalińska
21
J. niemiecki
E Kalińska
22
J. angielski
M Andrzejewska
30
Budownictwo ogólne
A Wielkoszyńska
37
14.05-14.50 WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
WF
S Szymanowska
sala gim
WF 1
R Pawlaczyk
siłownia
J. angielski
M Andrzejewska
22
J. niemiecki
E Kalińska
21
J. niemiecki
E Kalińska
22
J. angielski
M Andrzejewska
30
 
14.55-15.40          

Początek strony