ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Informujemy, że nowym Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole została p. Magda Zielińska.
Pani rzecznik będzie starała się sprawiedliwie rozstrzygać wszelkie sporne sprawy, dotyczące codziennych spraw szkolnych i ewentualnych nieporozumień między uczniami a pracownikami szkoły. Dodatkowo funkcję wspomagającą pracę pani rzecznik pełnił będzie przewodniczący Samorządu Szkolnego, Bartek Żyża (do końca listopada zastępuje go Elwira Okowińska z kl. II Ta).
Do pani rzecznik można zgłaszać się ze swoim problemami dwa razy w tygodniu ( dokładna informacja na drzwiach gabinetu nr 22), do Bartka (tymczasowo do Elwiry) we wtorki i środy podczas długiej przerwy (13,00-13,15) do pokoju samorządu szkolnego (II p. przy gabinecie p. pedagog).

Początek strony