ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Klasa 3b w zawodzie Operator obrabiarek skrawających wraz z p. Krzysztofem Uhmanem nauczycielem przedmiotów zawodowych mechanicznych była na warsztatach edukacyjnych w szkole na ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

Cel zapoznanie uczniów z nowymi obrabiarkami numerycznymi i klasycznymi.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony