ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Ośrodek egzaminacyjny w Gubinie dla mechanika pojazdów samochodowych.

Wyjazd klasy 3d z wychowawcą p. Adamem Rzepką.

 

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony