ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Podsumowanie działań w ramach  projektu  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – 2020r.

Rok 2020 upłynął pod wieloma znakami zapytania, trudnościami z jakimi musieliśmy się zmierzyć w czasie pandemii Covid-19. Nie udało się zrealizować wszystkich kursów,ale mimo negatywnych czynników, które miały wpływ na realizacje założeń projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra udało się w dużej części  zrealizować. I tak, oto kolejni uczniowie naszej szkoły mogli poszerzać swoją wiedzę oraz zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe poprzez kursy, szkolenia, warsztaty i staż wakacyjny.

Rok 2020 zakończyliśmy liczbą 283 uczniów ZSZ PBO, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie i skorzystali z dodatkowych form kształcenia zawodowego.

Staż wakacyjny- 33 uczniów odbyło praktykę zawodową u różnych pracodawców, których działalność była związana z budownictwem, mechaniką pojazdów samochodowych, ochroną środowiska, technologią maszyn CNC.  Firmy, które stworzyły możliwość poznawania zawodu od strony praktycznej to m.in. PBO, Lumel, Oś Eko, AutoLand.

Prawo jazdy kat. B - 18 uczniów szkoliło się w OSK Tom w Zielonej Górze.

Prawo jazdy kat. B+E – 7 uczestników nabyło uprawnienia do prowadzenia pojazdu z przyczepą. Szkolenie realizował OSK Tom w Zielonej Górze.

Prawo jazdy kat. A1 – OSK Turbo w Zielonej Górze szkoliło 11 uczniów w zakresie uzyskania uprawnień do jazdy motocyklem.

Kurs Koparko-ładowarki -  12 osobowy zespół, miał możliwość zdobywania nowych kwalifikacji pod okiem organizatora z Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula z Pleszewa.

Kosztorysowanie - w ramach dokształcania zawodowego nauczycieli, szkolenie odbył nauczyciel przedmiotów budowlanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony