ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Część pisemna

Dzień

Godzina

Przedmiot

8.06.2020 – poniedziałek

09:00

język polski –pp

9.06.2020 – wtorek

09:00

matematyka –pp

10.06.2020 – środa

09:00

język angielski –pp

10.06.2020 – środa

14.00

język angielski –pr

15.06.2020 – poniedziałek

09:00

matematyka –pr

16.06.2020 – wtorek

09:00

biologia –pp

18.06.2020 – czwartek

09:00

język niemiecki –pp

19.06.2020 – piątek

09:00

geografia –pr

24.06.2020 – środa

09:00

fizyka  –pr

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2020 roku znajdziecie pod adresem:

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/575/komunikat_o_przyborach_e8_eg_em_2020.pdf 

Harmonogram egzaminów zawodowych, czerwiec – lipiec 2020r.

Formuła 2012

22 czerwca 2020 r. egzamin praktyczny godz.13.00 (technikum), 180 min., kwalifikacja B.33 - klasa 4ta

23 czerwca 2020 r. egzamin pisemny godz.12.00 (branżowa szkoła), 60 min., kwalifikacja B.6 - absolwenci 

27 czerwca 2020 r. egzamin praktyczny godz. 9.00 (technikum), 180 min., kwalifikacja B.30 – klasa 4ta i absolwenci

Formuła 2017

22 czerwca 2020 r. egzamin praktyczny godz. 9.00 (branżowa szkoła) 120 min., kwalifikacja AU.04 – klasa 3b kierowca mechanik

23 czerwca 2020 r. egzamin pisemny godz. 10.00 (technikum), 60 min., kwalifikacja BD.29  - klasa 3ta

23 czerwca 2020 r. egzamin pisemny godz.10.00 (branżowa szkoła ) 60 min., kwalifikacja BD.04, AU.04 – klasa 3a i 3b - kierowca mechanik.

Egzamin praktyczny w Ośrodku Egzaminacyjnym ZSZ PBO

 (na każdą godzinę przypisani są uczniowie zgodnie ze szkolnym harmonogramem). 

06 lipca 2020 r.  godz. 9.00 (branżowa szkoła)180 min., kwalifikacja BD.04 – klasa 3a

06 lipca 2020 r. godz.15.00 (branżowa szkoła)180 min., kwalifikacja BD.04 -  klasa 3a

07 lipca 2020 r.  godz. 9.00 (branżowa szkoła) 180 min.,kwalifikacja BD.04 -  klasa 3a

07 lipca 2020  godz. 15.00 - (technikum)180 min., kwalifikacja BD.29 - klasa 3ta

08 lipca 2020  godz.9.00  - (technikum)180 min., kwalifikacja BD.29 - klasa 3ta

08 lipca 2020  godz. 15.00  - (technikum)180 min., kwalifikacja BD.29 - klasa 3ta

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis z czarnym tuszem przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający  w części praktycznej powinien mieć długopis z czarnym tuszem oraz własne przybory w zależności od  zdawanej kwalifikacji:

  B.30    ----------

  B.33   kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka .

 AU.04  kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka.  

 BD.29  kalkulator prosty,

 

Początek strony