ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Pedagog szkolny informuje, że do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne socjalne:

  1. uczniowie mieszkający poza Zieloną Górą w swoim Urzędzie Gminy
  2. uczniowie z Zielonej Góry w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium do  528 zł na osobę.

Wnioski dla Zielonej Góry do pobrania - więcej informacji:

http://www.mops.zgora.pl/PL/926/483/Pomoc_materialna_dla_uczniow_2020_2021/k/

Początek strony